Krijgen bullebakken meer gedaan?

Uw baas is een rotzak? Dan heeft hij (of zij) meer kans op succes. Dat stond een tijdje geleden te lezen in De Standaard. Stijfkoppen krijgen meer gedaan, durven hun wil doorduwen en plukken daar de vruchten van.

Gas geven

Kijk maar naar Apple-oprichter Steve Jobs. Naar voormalig topman van General Electric Jack Welch. En dichter bij huis Fernand Huts van Katoennatie. Eigenzinnig én succesvol. Dit soort ego-gericht leiderschap hoeft overigens niet typisch mannelijk te zijn.

Sheryl Sandberg, de jonge operationele directeur van Facebook, helpt vrouwen met haar boek 'Lean In' succesvoller te zijn op de werkvloer. Hoe? Door vast te houden aan wat je zelf wil, door niet op te geven en volledig voor de eigen ambities te gaan. Lean In kan je vertalen als ‘gas geven’…

Mensgericht ondernemen

De conclusie zou kunnen zijn dat je het enkel kan maken in de bedrijfswereld met behulp van competitieve waarden zoals assertiviteit, rechtlijnigheid en volharding. Maar is dat wel zo?

In eigen land scoren bedrijven zoals Colruyt, Torfs Schoenen en projectontwikkelaar Durabrik zowel met hun economische activiteiten - het zijn rendabele goed draaiende bedrijven – als met hun mensgerichte vorm van ondernemen.

Torfs staat al jaren bovenaan in de lijstjes van ‘beste werkgever van Vlaanderen’. Bouwbedrijf Durabrik kreeg in 2011 de prijs voor gezondste bedrijf van België. Vooral omdat het bedrijf investeert in de mentale gezondheid van de medewerkers. De CEO’s van deze bedrijven staan ook bekend voor hun empathische, zorgzame en veeleer verbindende manier van leidinggeven.

Shared Value

Het is ook maar de vraag hoe lang ‘stijfkopbazen’ succesvol zullen zijn. Met hun opgemerkte artikel 'Creating Shared Value' toonden Michael Porter en Mark Kramer aan dat het nieuwe kapitalisme de kunst van het delen moet verstaan. Meer dan ooit is een bedrijf verweven met zijn sociale, economische en ecologische omgeving. Een bedrijf kan maar waarde creëren wanneer het dat ook doet voor de samenleving waarbinnen het opereert ('Creating Shared Value', Harvard Business Review, Feb. 2011).

De invloed van de sociale media waarin de minste misstap wordt opgemerkt, versterkt dit aanzienlijk. Hetzelfde geldt trouwens voor bedrijven die het goede voorbeeld geven.

Stijfkopbazen vs. 360°-leiders

Succes wordt dus meer en meer afhankelijk van de mate waarin men rekening houdt met die verwevenheid van bedrijf en samenleving. Dat vraagt om een vorm van leiderschap zonder oogkleppen, met een 360°-blik. Leiderschap dat systematisch op zoek gaat naar de meerwaarde die het bedrijf op verschillende terreinen kan bieden. De leider moet letterlijk een meerwaardezoeker worden die in dialoog staat met zijn omgeving.

  • Hoe voelen de medewerkers zich in het bedrijf?
  • Hoe is de relatie met de omgeving van de organisatie? De leveranciers? 
  • En hoe verhoudt dit alles zich tot de eigen belangen?

Cruciale competenties voor een 360°-leider zijn een dialogische open houding, luistervaardigheid, consensueel denken. Niet onmiddellijk het profiel van een stijfkop dus.

Wie alleen maar gas geeft met de blik op de eigen doelstellingen, ziet de omgeving hoogstens voorbijrazen. Door die eenzijdige focus, raakt men bijziend: alles wat rondom ligt, vervaagt. In een 360°-economie, waarin de omgeving mee het succes van het bedrijf bepaalt, kan een stijfkop niet lang succesvol zijn. Gedoemd om te verdwijnen dus?