Koen Victor (Smart Sunday): Omringen door ervaren mensen

Drie jonge West-Vlaamse informatici bundelden hun krachten rond een eenvoudig maar slim idee: een pay per use model voor software. Met enthousiasme en leergierigheid bouwen ze stap voor stap bedrijfservaring op.

Hoe is Smart Sunday ontstaan?

Koen Victor: “De drie partners, Koen Ovaere, Tom Muylle en ikzelf, hebben elkaar leren kennen op de universiteit .We zijn alle drie informatici en hebben dus een gelijkaardig profiel. Alhoewel: binnen de informatica waren we met heel verschillende deeldomeinen bezig, wat maakt dat onze kennis toch wel complementair is. Tijdens onze doctoraatstudies hebben we min of meer samen de analyse gemaakt dat er wat schortte aan het klassieke softwareverkoopsmodel. Dat gangbare model bij softwareverkoop is dat je een licentie koopt of een softwarepakket. Voor kleinere bedrijven, vaak in business to business sfeer, is dat een zware investeringskost. Komt daarbij dat zo’n bedrijf vaak maar een deel van het pakket of het programma effectief gebruikt. Men betaalt dus ook voor functionaliteiten die niet relevant zijn voor het bedrijf.

We zijn dan het op het idee gekomen om voor software een pay per use model te ontwikkelen. Bedrijven betalen zo alleen maar voor de toepassingen die ze echt gebruiken. Voor de gebruiker is dat voordelig omdat hij op die manier aan een lage instapkost toch een volwaardig pakket kan aanschaffen. Het is ook interessant voor de software-ontwikkelaar want het laat hem toe om dezelfde software aan te bieden aan een grote groep van klanten, zonder dat hij daar aparte pakketten moet ontwikkelen, die hij dan ook nog eens verschillend moet positioneren in de markt..


We zijn dat idee gaan aftoetsen bij een aantal bedrijven en omdat ze zo enthousiast waren hebben we het concept vertaald in een bedrijfsmodel.”

 

Je bent onmiddellijk na je doctoraatstudie met Smart Sunday gestart. Je had dus geen bedrijfservaring. Is dat een nadeel?


Koen Victor: “Ja, dat is een terechte opmerking. Het is ook een afweging die we in de aanloop naar de oprichting van Smart Sunday hebben gemaakt: zijn we wel het juiste team? Want onze opgetelde ervaring in het bedrijfsleven is inderdaad beperkt. Koen Ovaere heeft wel in het bedrijfsleven gestaan en ik heb enkele topics bedrijfsmanagement gevolgd. Dat helpt maar het is natuurlijk een beperkte basis. Op vlak van verkoop, marketing, financieel beleid enzovoort waren we al bij al toch leken. Maar we hebben heel snel bijgeleerd. We waren ook heel gemotiveerd om een en ander snel onder de knie te krijgen. En we zijn in de opstartperiode veel gaan praten met mensen met heel veel bedrijfservaring. Die mensen zijn een klankbord voor ons geweest. We zijn ook aangesloten bij Bryo van VOKA en SOKwadraat. In die zin mag je ook stellen dat bij deze opstart er een ruimere groep van mensen betrokken was.”

 

Zijn die ook ingestapt in het kapitaal van Smart Sunday?


Koen Victor: “We hebben een beperkte kapitaalronde gedaan bij vrienden en familie. Allemaal mensen die ons goed kennen en die ook in ons verhaal geloven.”

 

Is jullie business crisisgevoelig?


Koen Victor. “Ja, maar vooral in positieve zin. In crisistijd letten bedrijven erg op de kosten en gaan ze ook kijken waar ze kunnen besparen. De aankoop van software wordt daarbij vaak onder de loep genomen. We bieden geen crisisproduct of -dienst aan, maar onze oplossing  komt wel tegemoet aan de bekommernis van bedrijven die goed op de uitgaven willen letten.”

 

Hoe valt ondernemersbestaan mee?


Koen Victor. “Ik vind het uitermate boeiend en ik denk ik dat ook mag zeggen voor de twee andere partners. Maar het is natuurlijk niet altijd even gemakkelijk. Naast de vele goede en boeiende dagen zijn er ook wel momenten dat je geconfronteerd wordt met tegenslagen. Ik denk dan aan een deal waarvan je meent dat het in kannen en kruiken is en die toch nog afspringt.  Ook daar moet je mee kunnen omgaan.  Ik maak nogal eens de vergelijking met een klein zeilbootje op de oceaan. Als starter ga je net zoals zo’n bootje mee op de golven en is het de kwestie van je zeil goed naar de wind te plaatsen zodat je snelheid kunt pakken.


Het is ook hard werken. Het is allesbehalve nine to five, het is eerder eight to eleven; en dan nog. Daar staat dan weer tegenover dat het enorm gevarieerd werk is. Het ene moment ben je op klantenbezoek, daarna doe je programmeerwerk, dan geef je een interview…Als je als informaticus in een bedrijf werkt, is je takenpakket toch veel beperkter.”

 

Heb je nog tips voor startende ondernemers?


Koen Victor. “Veel op voorhand praten met potentiële klanten en goed luisteren naar wat hun noden zijn. Het is ook belangrijk dat je een goed team vormt. Je moet op elkaar kunnen rekenen en daarvoor moet je elkaar ook kennen. En tot slot: laat u omringen door mensen die bereid zijn om hun ervaring te delen. En sta daar dan natuurlijk ook voor open.”