Kernenergie. Doodlopende straat of de weg naar Kyoto?

Kernenergie is opnieuw in opmars. De ambitieuze plannen van Europa om de uitstoot van broeikasgassen terug te schroeven zijn daar niet vreemd aan. Is er echter een voldoende maatschappelijk draagvlak voor kernenergie? Heeft de ontwikkeling van groene energie wel een kans indien de nucleaire optie open blijft? VKW Metena wijdt haar nieuwste beleidsnota "kernenergie: doodlopende straat of weg naar Kyoto?" aan dit belangrijk debat.

De Europese Commissie heeft in januari 2008 een ambitieus actieprogramma aangekondigd om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2020 drastisch terug te schroeven. Dit kan door de energie-efficiëntie van onze economie te verhogen en het aandeel van duurzame energiebronnen fors op te schroeven. De uitstoot van broeikasgassen zal ook duurder worden gemaakt door een bijstelling van het emissiehandel-systeem.

De Europese Commissie heeft in januari 2008 een ambitieus actieprogramma aangekondigd om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2020 drastisch terug te schroeven. Dit kan door de energie-efficiëntie van onze economie te verhogen en het aandeel van duurzame energiebronnen fors op te schroeven. De uitstoot van broeikasgassen zal ook duurder worden gemaakt door een bijstelling van het emissiehandel-systeem.

Het is niet verwonderlijk dat in deze context kernenergie opnieuw in opmars is. Kernenergie is immers arm aan CO2-uitstoot en een relatief goedkope manier om op grote schaal energie op te wekken. Toch kampt kernenergie ook met een aantal nadelen. Denken we maar aan het probleem van het kernafval, de veiligheid en de grote investeringskosten die ermee gepaard gaan.
VKW Metena wenst een bijdrage te leveren aan het breed maatschappelijk debat rond kernenergie. Het is van groot belang dat dit op een serene, nuchtere manier wordt gevoerd. Pas dan zal men inzien dat zowel kernenergie als groene energie hun plaats kunnen en moeten krijgen in onze energievoorziening. In de beleidsnota van februari zoomen twee historici Matthieu Marin en Matthias Van Overtveldt in op het actuele maatschappelijk debat rond kernenergie in België en zij plaatsen dit tevens in een historische context.
In hun studie houden zij een pleidooi voor het voortbestaan van kernenergie naast extra investeringen in groene energie. Aangezien de Kempen een sprekende bewijs is dat de twee perfect naast elkaar kunnen bestaan, schetsen zij ook de economische context van de energiesector in deze regio.
In het verlengde van deze publicatie van organiseerde VKW ook een druk bijgewoonde reflectieavond met enkele belangrijke stakeholders die doorging op 31 januari te Turnhout.