Jan Heiremans: Middelen concentreren op de must-haves

Jan HeiremansDe jobmarkt ligt op apegapen en dat voelen ze ook bij online rekruteerder StepStone.
Maar volgens afgevaardigd bestuurder Jan Heiremans weet StepStone de schade te beperken. Hij rekent er ook op dat StepStone tijdens deze crisis marktaandeel kan winnen.

Hebt u deze crisis zien aankomen?
HEIREMANS: “Ja en nee. Je weet dat er een crisis aankomt. Wat je niet weet is de exacte timing en de omvang. Wij werken in een heel cyclische business en we zijn dus erg gevoelig voor een vertraging van de economie. We beseften dat we op het toppunt van de cyclus zaten, maar de vraag is dan: wanneer gaat het beginnen zakken? Dat is moeilijk in te schatten. Idem voor de ernst van de crisis. Zeker bij deze crisis.  Maar toen we onze budgetten voor 2009 opmaakten, zijn we toch al uitgegaan van een neergaande markt.
Deze crisis treft ons op verschillende manieren. De selectie- en rekruteringskantoren hebben heel duidelijk in hun advertentiebudgetten gesneden. En bij rechtstreekse eindklanten geldt er vaak een tijdelijke aanwervingsstop. Daarnaast zien we ook dat veel klanten overschakelen naar één leverancier. Als je dan de pech hebt om nummer 2 of 3 te zijn, dan val je uit de boot.”

 

Maken klanten soms gebruik van deze crisis om betere voorwaarden te bedingen?
HEIREMANS: “Nee. Of toch niet meer of minder dan vroeger. We stellen wel vast dat de betalingstermijnen toenemen. Het percentage slechte betalers is opgelopen, eigenlijk zelfs verdubbeld. Nu, het kwam van een zeer laag niveau en die stijging is dus meer een knipperlicht dan een alarmerend feit. We worden ook geconfronteerd met iets meer faillissementen, maar ook dat is niet echt een verrassing.”

 

Welke maatregelen hebben jullie genomen om de crisis door te komen?
HEIREMANS: “De kosten beheren en reduceren. We hebben de voorbije jaren een mooie groei van het aantal medewerkers gekend, maar die personeelsuitbreiding is nu op hold gezet. En de mensen die zelf vertrokken zijn, hebben we niet vervangen. Echte ontslagen hebben we gelukkig kunnen beperken. En in die enkele gevallen dat we toch tot een ontslag zijn overgegaan, was het wellicht zo dat die mensen ook zonder crisis vroeg of laat zouden moeten vertrekken, gewoon omdat ze onderpresteerden. Naast maatregelen in de HR-sfeer hebben we ook in de marketinguitgaven gesnoeid. Alles wat luxe is - bedrijfsevenementen, met klanten naar evenementen gaan… - dat zijn zaken die wegvallen.
Alle nice-to-haves gaan eruit en je concentreert de middelen op de must-haves. Onze mensen begrijpen dat ook. Een incentive, een bedrijfsfeestje…dat is allemaal heel plezant, maar in crisistijd kan dat niet. We schaffen liever de incentives af, dan dat we mensen moeten laten gaan.”

 

Wordt StepStone internationaal getroffen door deze crisis?
HEIREMANS: “Het is overal crisis, geen enkel land ontsnapt eraan. Er zit wel verschil in de timing en de intensiteit. Duitsland bijvoorbeeld heeft wat langer standgehouden. De Scandinavische landen en Nederland lijken zwaarder getroffen.
Hoe hard je geraakt wordt, hangt natuurlijk ook af van je marktpositie. Als je de nummer 1 bent, zoals wij in België of in Duitsland, dan doorsta je de crisis gemakkelijker dan als  nummer 2 of 3. Want als tweede of derde leverancier val je dus gemakkelijker af. Maar het marktaandeel dat we vandaag inpikken komt meer van de alternatieve kanalen zoals bijvoorbeeld print. Want adverteren in gedrukte media is duurder. We merken ook dat print zwaardere klappen heeft gekregen dan online.
Je ziet ook verschuivingen in de investeringen. Wij hebben twee activiteiten: de jobpoot en software. Binnen die softwaretak zien dat we een achteruitgang in de verkoop van software die bedrijven ondersteunt bij hun rekruteringsactiviteiten. Bedrijven staan daar vandaag minder bij stil. Maar de verkoop van software voor het personeelsbeheer op het gebied van competenties en dergelijke gaat eigenlijk vrij goed.”

 

Is jullie commercieel beleid gewijzigd?
HEIREMANS: “Niet fundamenteel. Je gaat wel iets meer flexibiliteit inbouwen in de producten en diensten die je aanbiedt. Je houdt er rekening mee dat er onzekerheid is in de markt en speelt daar op in door meer flexibiliteit te bieden. We tonen de klant dat we een partner zijn.”

 

Ziet u al signalen die op beterschap wijzen?
HEIREMANS: “Het enige dat we voelen is dat we vandaag echt in het dal zitten. Het zakt niet meer dieper. Die stabilisatie is in april ingezet. Een echte heropleving verwacht ik niet voor midden volgend jaar.
Ik verwacht wel dat wij het herstel vroeg zullen voelen. Wij zijn immers afhankelijk van twee factoren: de groei van bedrijven - dat betekent dat ze meer mensen nodig hebben - maar ook van de rotatie van personeel. Veel bedrijven zijn nu nog aan het afslanken. Als er dan iemand uit eigen beweging vertrekt, zullen ze die niet meteen vervangen. Maar eens bedrijven op hun minimale bezetting zitten, komt dat rotatiemechanisme weer op gang. Voor ons betekent dat een heropleving van de activiteit nog voor het echte herstel zich inzet. En als de economie dan aantrekt en bedrijven terug beginnen aan te nemen, ja dan zien we een exponentiële groei.”