Internationale aandelenmarkten in perspectief

De wereldwijde aandelenkapitalisatie is ruim gehalveerd door de subprime crisis en de daaruitvolgende economische recessie, waarbij vorige, recente crisissen volledig in het niets vallen. Het herstel sinds 2009 is evenwel even spectaculair.

 

Stagnatie tot 2002, spectaculaire groei nadien

Onderstaande figuur vat de wereldwijde aandelenmarktkapitalisatie samen, volgens informatie van het World Federation of Exchanges vanaf begin 1995. Een aantal evoluties vallen op. Ten eerste groeide de wereldwijde aandelenmarkt nauwelijks tussen 1995 en 2003. Zowel in 1998 als in 2002-2003 kregen de wereldwijde beurzen flinke knauwen, door respectievelijk de Aziatische financiële crisis en de dot-com bubble. Tussen 2003 en 2008 waren er geen financiële crisissen van enige betekenis voor de wereldwijde aandelenkoersen  en verdrievoudigde de marktkapitalisatie.

Crash en herstel

De crash door de financiële crisis zorgde voor een halvering van de wereldwijde aandelenkoersen. Vergeleken met de zowel de crisissen in 1998 en 2002-2003 was de terugval veel meer uitgesproken. Het herstel is echter ook spectaculair van uit een historisch standpunt. Sinds de jaarwisseling zijn de aandelenkoersen met ruim 60 procent gestegen. In 2009 steeg de marktkapitalisatie in 51 van de 53 beurzen. Indien de koersen in een zelfde ritme zouden stijgen, zouden de records van eind 2007, begin 2008 opnieuw verbroken worden rond het midden van 2010.

In opkomende landen als China, India, Indonesië en Brazilië verdubbelde de marktkapitalisatie dit jaar zelfs, waardoor de koers momenteel voor deze landen al fors boven het niveau van eind 2007 staat.

 

Figuur 1: Wereldwijde aandelenkapitalisatie (in biljoen dollar): Evolutie tussen jan. 1995 en nov. 2009

figuur 1
Bron: World Federation of exchanges, eigen berekeningen

 

Opbrengst van aandelenbeleggingen

Over de voorbije 15 jaar zijn de aandelenkoersen gemiddeld met 6 procent gestegen. Gemeten vanaf januari 2003 bedroeg de jaarlijkse gemiddelde stijging maar liefst 16 procent. Op lange termijn zouden aandelen een hogere opbrengst opleveren dan andere beleggingsvormen, wordt vaak beweerd. De grootste crash in decennia heeft hier, zo lijkt het, niet zo veel aan veranderd, ten minste voor beleggers die landen als China of Brazilië in hun aandelenportefeuille hadden.