Integratie van LEAD-IN binnen ETION

Auteur: 
Serge Huyghe

De komende weken ondergaat het landschap van de ondernemersorganisaties in Vlaanderen een positieve verandering. LEAD-IN, dat sinds haar ontstaan sterk heeft ingezet op inspirerend leiderschap voor leiders van vandaag en morgen, wordt eind deze maand onderdeel van ETION.

De bestaande producten en concepten van LEAD-IN worden volledig geïntegreerd binnen het forum voor geëngageerd ondernemen ETION. Binnen de denktank van ETION wordt het thema leiderschap verder uitgebouwd via de aanwerving van een expert leiderschap.

“We zijn ervan overtuigd dat door dit samengaan zowel de leden van LEAD-IN als de leden van ETION een ruimer aanbod krijgen, we meer middelen kunnen inzetten om inhoud rond leiderschap te verspreiden en we een groter bereik creëren voor ‘de promotie van een inspirerend leiderschap’. Tegelijkertijd, door onze krachten te bundelen, hopen we bij te dragen tot het reduceren van het aantal ondernemersorganisaties”, aldus voorzitters Bart De Smet (LEAD-IN) en Dirk Vandeputte (ETION).

Thema: