Houdbaar tot... het einde

Ogenschijnlijk zit ons land nog in een comfortabele welvaarts- en welzijnsstroom maar schijn kan bedriegen. Een analyse die onder het laagje vernis reikt, stuit op een reeks onderliggende paradoxen die verklaren waarom we onderhevig zijn aan een sluipend proces van relatieve verarming. Aangetoond wordt dat de houdbaarheidsdatum van ons welvaartsmodel ruim is verstreken.

Download de korte nota [PDF, 8 blz., 309kb]

Download de uitgebreide nota [PDF, 30 blz., 648kb]