Hoera, het is maandag!

Er broeit wat in de Vlaamse ondernemerswereld. Deze keer niet tussen de regering en de bedrijfswereld. Maar intern in de ondernemer zelf: de drang naar authenticiteit en menselijkheid.

Illustratief zijn de getuigenissen van Frans Colruyt (topman van het gelijknamige retailbedrijf) en Wouter Torfs (CEO van de gelijknamige schoenketen) in de weekendeditie van 'De Morgen'. En vorige week nog die van Joost Callens (CEO Durabrik) op een avond over authentiek leiderschap.

Zelfkennis

Gevraagd naar de bron van hun leiderschap volgen antwoorden als ‘intuïtie’, ‘kwetsbaarheid’, ‘je ego opzijzetten’ en ‘op zoek gaan naar mijn plek in de organisatie’. Waar het op aankomt, is zelfkennis. Enkel wie zichzelf kent, is in staat tot authentiek handelen en functioneert beter.

Socrates wist het al meer dan 2.000 jaar geleden. Al dan niet door hem geïnspireerd, investeren o.a. de Colruyt Groep en Torfs Schoenen sterk in opleidingen die de zelfontwikkeling, ja zelfs het geluk, van de medewerkers bevorderen. Want gelukkige medewerkers betekenen gemotiveerde medewerkers (en dus gelukkige klanten).

Sleutelfactoren

Maar hoe kunnen organisaties ervoor zorgen dat men gemotiveerd blijft op het werk? Investeren in persoonlijke opleiding is een pluspunt, maar niet altijd evident in tijden van besparing. Wat maakt dat medewerkers zich goed voelen in hun vel op het werk zelf? Een studie van twee Business Schools in Londen en Madrid biedt inzicht.

Gedurende drie jaar vroegen zij aan professionals over heel de wereld wat voor hen de ideale organisatie is om in te werken. De auteurs kwamen tot een aantal sleutelfactoren die volgende maand in 'Harvard Business Review' verschijnen. Ze bevorderen niet alleen het welzijn van de medewerkers, ze zorgen ook voor een hogere productiviteit.

En wat valt op? Geen woord over verloning of structuren. Zelfs niet over de fysieke werkomgeving. Alle sleutelfactoren slaan op de persoonlijke beleving van het individu in zijn werkomgeving. Zorg dat men zichzelf kan zijn, versterk medewerkers in hun kwaliteiten in plaats van hun zwaktes te corrigeren, communiceer transparant en vooral: zorg voor zinvol werk. Wat betekent dat men zich bewust is van de manier waarop men persoonlijk bijdraagt tot het gezamenlijke doel van de organisatie.

Persoonlijke dimensie

De rode draad doorheen al deze adviezen is de verbinding tussen persoonlijke waarden en die van de organisatie. En dat kan ook moeilijk anders. Een bedrijf werkt met mensen, zeker in een kenniseconomie als de onze. En dus ook met onze ambities, twijfels, bezorgdheden en waarden.

Dat verandert niet van zodra je de werkvloer betreedt. Men loopt er misschien minder mee te koop, maar de basis van waaruit je handelt en beslist, is nog steeds dezelfde ‘ik’. En dan kan je maar beter weten wie je bent.

Bij Colruyt, Torfs en Durabrik is dit idee al langer gerijpt. Het zijn dan ook pionierende bedrijven in het integreren van die persoonlijke dimensie in ondernemerschap. Het aangehaalde onderzoek toont aan dat hun visie in de lijn ligt van wat professionals vandaag verwachten.

Investeer in je mensen

Mooi van hen, denkt u misschien. Maar mijn baas doet dat niet en is ook succesvol. Dat is mogelijk. Voorlopig. Tot de batterijen leeg zijn. Mensen zijn geen bodemloze vaten energie. Op een bepaald moment is het op. De alarmerende depressie en burn-out cijfers in Vlaanderen tonen aan dat dit geen marginaal fenomeen is. Laat ons dus in het discours over het stimuleren van ondernemerschap de persoon in de onderneming niet veronachtzamen.

Ja, bedrijven hebben een stimulerend fiscaal kader nodig. Ja, er moet een haalbare oplossing komen over de gelijkschakeling van het statuut tussen arbeiders en bedienden en ja, kmo’s moeten wellicht over meer investeringskrediet kunnen beschikken. Maar dat zijn randvoorwaarden. Noodzakelijk om ondernemingen leefbaar te houden, maar niet meer dan dat. Het zijn de basisbehoeftes van een bedrijf.

Alleen geven basisbehoeftes weinig smaak aan het leven. Ze geven geen goesting, inspireren niet. Gelukkige mensen doen dat wel. Investeer in hen en geef die blauwe maandagen terug wat glans.