Hoe vooruitziend is ondernemend Vlaanderen?

Van modetrends tot megatrends. Elke maand verschijnt er wel ergens een overzicht van evoluties die op micro- of macroniveau aangeven wat er beweegt in de samenleving. Ook de bedrijfswereld is daar gevoelig aan, want een onderneming is maar succesvol als ze goed inspeelt op haar omgeving.

Maar van welke evoluties liggen onze ondernemingen wakker en hoe anticiperen ze erop? En in welke mate kijkt de bedrijfswereld vooruit om te anticiperen op de toekomst?

Dit was de opzet van de ETION-Toekomstenquête bij ondernemers en bedrijfsleiders. Met het onderzoek wilden we nagaan hoe de bedrijfswereld vooruitblikt naar een veranderende omgeving. En op welke manier ze zich daarop voorbereidt.

Afgaand op onze studie kunnen we zeggen dat de meerderheid actief bezig is met de toekomst. 95% neemt initiatief en 75% doet dit minstens jaarlijks. De pijnpunten situeren zich in de eerder beperkte diversiteit in de partijen die men bij de toekomstverkenningen betrekt, de moeilijkheid om tot concrete acties te komen en de beperkte kennis van de methodes.

Deze inspiratienota besluit dan ook met enkele aanbevelingen voor toekomstdenkers.