Het Nieuwe Werken: meer dan thuiswerken

Auteur: 
Rik De Wulf

Werken je medewerkers ook een dag in de week van thuis uit? Fijn. Je mensen gelukkiger, de files op de baan een fractie korter, de kosten aan noodzakelijke kantoorruimtes ingeperkt... Je bent helemaal mee met het ‘Nieuwe Werken’! Of dat dacht je.

De waarheid is dat tijd- en plaatsonafhankelijk werken (lees: wanneer en waar je zelf wil) slechts een aperitiefhapje is op de nieuwe kijk op werken, samenwerken en leidinggeven die er in de komende decennia zit aan te komen.

Nieuwe samenwerkingsvormen

De essentie van het Nieuwe Werken is de schoorvoetende ontwikkeling naar heel andere, open en flexibele samenwerkingsvormen. Die losser, wendbaarder en proactiever zijn en de traditionele grenzen van de bestaande organisaties gaan overstijgen. Zullen er nog organisaties bestaan?

In tijdelijke en wisselende verbanden zal snel en doeltreffend gewerkt worden aan nieuwe, betere producten en diensten, binnen bestaande structuren, maar minstens zoveel daarbuiten. Mensen zullen elkaar in korte of langer lopende werkrelaties ontmoeten. Talent zal gebundeld worden. Persoonlijk initiatief komt centraal te staan. Ondernemerschap en leiderschap worden gedeeld. Door de ruimte die men geeft en krijgt, zou werken wel eens echt leuk kunnen worden. Stel je voor.

In deze verandering zullen enkele factoren centraal komen te staan:

  • authenticiteit, integriteit en verantwoordelijkheid als centrale waarden in vaste en losse samenwerkingsverbanden;
  • balans tussen regels en vertrouwen, met nadruk op dit laatste: de ruimte geven en krijgen om te leren, zelf prioriteiten te stellen, het werk te organiseren;
  • een onbeperkt delen van kennis en ervaring met anderen, in persoonlijke ontmoetingen en digitaal;
  • het vermogen om je te verbinden met onbekende anderen buiten de eigen dienst of organisatie, met wie je op grond van een inhoudelijk traject in contact komt;
  • het delen van leiderschapstaken op basis van wat de concrete situatie vraagt en wat de kwaliteiten en voorkeuren zijn van de deelnemers aan de samenwerking;
  • het scheppen van ruimte om te innoveren, uit te proberen, te mislukken, bij te sturen… 

Bewustzijn en dialoog

Onze bedrijven noch onze samenleving zijn op dit moment ingesteld op deze verandering. De komende jaren zullen een periode van exploratie en reflectie zijn om werkzame vormen en toepassingen te vinden. Werkwijzen, instrumenten en samenwerkingsvormen zullen verder moeten worden uitgedacht.

De organisatie van de toekomst is geen uitvinding op een bepaald ogenblik. Het is een proces van smeden, schrappen, polijsten, omgooien en vooral van leren door uitproberen en uitwisselen.

Het Nieuwe Werken is meer dan thuiswerken. Het is een spannende en boeiende reis naar een nieuw model van samenwerken, organiseren en leiderschap. De weg naar dit nieuwe toekomstbeeld loopt via bewustzijn en dialoog. Dit vraagt een lerend en inspirerend netwerk van ondernemers en bedrijfsleiders, die er hun expertise en inzichten met elkaar delen.