Het klimaatprobleem zal niet overwaaien

Opinie van Jochanan Eynikel

Wordt 2019 het jaar van het klimaat? Als we januari als graadmeter nemen, kunnen we alvast zeggen van wel. Een aangroeiende beweging van scholieren die betogen voor een beter klimaatbeleid dwingt politici en beleidsmakers op zijn minst tot reactie. Op de nieuwjaarsrecepties van diverse politieke partijen was klimaat een vaak terugkomend thema. Wat ook de verdere uitkomst van het jongerenprotest zal zijn, in het op de agenda plaatsen van het klimaat slagen ze glansrijk.

Het zijn overigens niet alleen tieners die de aandacht vestigen op het milieu. Ook het World Economic Forum dat in januari in Davos bijeenkomt, doet dat. In het jaarlijkse Global Risks rapport van het WEF lezen we dat extreme weersomstandigheden, een falend klimaatbeleid en natuurrampen wereldwijd de drie grootste risico’s vormen voor ondernemers en beleidsmakers. Met andere woorden, klimaatbezorgdheid is geen kinderspel.

Op de agenda

Oud nieuws zal je zeggen. Toch behoorde tien jaar geleden het klimaat niet tot de vijf grootste bezorgdheden van de globale captain’s of industry. Vijf jaar geleden deelde het klimaat de top-3 met inkomensongelijkheid en werkloosheid. Pas twee jaar geleden kwam het klimaat bovenaan de agenda te staan. Vandaag kleurt voor het eerst de volledige top 3 van de grootste globale uitdagingen groen. De uitdaging is niet nieuw, de sense of urgency is dat wel.

“Vandaag kleurt voor het eerst de volledige top 3 van de grootste globale uitdagingen groen.”

De toekomst is grillig. Een aanslag, een onverwachte verkiezingsuitslag, een economische recessie, een burgerbeweging kunnen de (geo)politieke agenda plots veranderen. Die onverwachte veranderingen of ‘black swans’ zullen er ook in 2019 zijn. Maar wie denkt dat de klimaatproblematiek wel zal ‘overwaaien’ vergist zich. In combinatie met de aangroeiende wereldbevolking en globale middenklasse, is duurzaamheid een zeer duurzame megatrend. Tot spijt van wie het benijdt. Het voordeel van een langetermijntrend is dat je je erop kan voorbereiden.

Voorbereiden op harde afloop

In aanloop van de brexit roept de Vlaamse regering ondernemingen terecht op om zich voor te bereiden op een mogelijk harde afloop. Eigenlijk zouden ondernemingen en andere organisaties een gelijkaardige oefening moeten doen op vlak van klimaatverandering. Bekijk je bedrijfsactiviteiten eens vanuit een scenario op middellange termijn waarin de klimaatuitdagingen alleen maar prangender worden.

Wat als klanten steeds hogere ecologische eisen gaan stellen aan je product? Wat als milieunormen en regelgeving op vlak van klimaat alleen maar strenger worden? Wat als stadcentra overal autovrij zouden zijn? Wat als rekeningrijden ingevoerd wordt? Wat als je zou moeten betalen voor alle vormen van CO2-uitstoot? Wat als (nieuwe) wagens op brandstof verboden worden zoals enkele Scandinavische landen zich voornemen?

Sommige van deze mogelijke maatregelen komen er misschien niet (volledig). Andere, zoals rekeningrijden, allicht eerder vroeg dan laat. Maar de algemene tendens zal niet wijzigen. De jaren ’20 van deze eeuw worden een klimaatbepalend decennium. Maak dus ook van jouw zaak een klimaatzaak en beschouw het milieu als een volwaardige belanghebbende in je langetermijnstrategie.

Tags: