Geert Wellens (Econopolis): Problemen schrikken me niet af

Geert Wellens maakte een steile carrière in de mediasector. Hij was onder meer uitgever bij Roularta en stond aan de wieg van Mediafin, het bedrijf achter de krant De Tijd. Maar hij koesterde ook al lang plannen om een eigen bedrijf op te starten. Die plannen kregen midden 2009 heel concreet vorm. Samen met Geert Noels richtte hij Econopolis op.

Geert WellensWaarom ruilt iemand een mooie functie in een sterk bedrijf voor het onzekere bestaan van ondernemer?

WELLENS: “De droom, het idee om ooit een eigen bedrijf op te starten, heb ik altijd al gehad. Door mijn professionele activiteiten vanuit een vennootschap te organiseren, had ik dat al wel deels gerealiseerd. Maar dat heeft de goesting alleen nog maar doen toenemen. Je wilt iets opbouwen, volgens een eigen visie, met een bepaalde filosofie…Een bedrijf zien groeien, zeker je eigen bedrijf, dat motiveert mij enorm. Je kunt dan ook mensen aanwerven die op dezelfde golfengte zitten, die op een gelijkaardige manier kijken naar werk en leven…dat vind ik allemaal heel boeiend.
Het is een beetje zoals met kinderen: dat is ook een ingrijpende keuze. Je draagt plots een serieuze verantwoordelijkheid, je weet ook dat je er zeer intensief mee bezig zult moeten zijn. En je weet ook dat er aantal onverwachte wendingen zullen komen waar dat je dan moet op inspelen. Daar kun je op twee manieren op reageren: de eerste is schrik hebben van het onvoorziene; de tweede is elke onvoorziene wending zo goed mogelijk oplossen en daar voldoening uit halen. Ik ervaar dat het bij mij altijd de tweede reactie is.”

Is dat het zogenaamde ondernemersbloed?

WELLENS: “Misschien, ja. Het kan ook een geestelijk afwijking zijn, dat is voer voor psychologen. Maar ik merk wel dat ik die ingesteldheid ook in mijn privéleven heb: moeilijkheden schrikken mij niet snel af. Integendeel, ze geven me een adrenalinestoot.
Een dieperliggende reden om zelf iets op te starten is dat ik geloof dat ons huidig economisch bestel zijn beste tijd heeft gehad. De economische omstandigheden gaan er niet gemakkelijker op worden en dat zet de houdbaarheid van ons systeem op de helling. De druk op de tewerkstelling gaat nog toenemen. Zelfs als ambtenaar zal je niet meer zeker zijn van je job. In zo’n context kan je maar beter het heft in eigen handen nemen.
Wat ook heeft meegespeeld in mijn beslissing is mijn leeftijd. Ik ben nu 43 en voor mij was het stilaan een kwestie van nu doen of niet meer doen. Bovendien was de uitdaging in mijn functie bij Mediafin wat aan het uithollen. Als operationeel directeur heb ik de structuur van het bedrijf mee kunnen uittekenen en op poten zetten. Ik kon in die functie de dingen doen die ik graag deed: problem solving, een team samenstellen, een product creëren… Maar tegen begin 2009 was die opdracht grotendeels afgerond. De uitdagingen liggen nu meer op het redactionele vlak en daar zijn bij Mediafin andere mensen meer voor geschikt dan ik, denk ik.”

Econopolis profileert zich als een ‘onafhankelijke partner voor economie, financiën en media’? Hoe is dat concept ontstaan?

WELLENS: “Geert (Noels, red.) en ik fietsen veel samen. Tijdens die gezamenlijke fietstochten is het idee om ooit samen een bedrijf op te starten meermaals ter sprake gekomen. Geleidelijk aan kregen die plannen meer vorm. En begin 2009, onder meer ook door de financiële crisis, heeft Geert het idee opgevat om een vermogensbeheerder nieuwe stijl op te starten. Ik had daar ook ideeën over. We waren het er ook over eens dat we een kennisbedrijf wilden uitbouwen. Ik had zelf het idee uitgewerkt voor een soort website à la Roubini, maar dan met de focus op België.
Toen Geert zijn beslissing had genomen om Petercam te verlaten, zijn we met al die ideeën rond de tafel gaan zitten en het bleek dat de drie puzzelstukjes – vermogensbeheer, advies en media – wonderwel in elkaar pasten. Ons verhaal begint altijd bij kennis, maar dan zeer goed afgebakende kennis: economie, financiën en groene economie. En op die terreinen willen we richtinggevend zijn.”

Hoe is de opstart verlopen? Wordt het startende ondernemers niet te moeilijk gemaakt?

WELLENS: “Het kan en mag zeker nog wat vlotter gaan. Je komt onvermijdelijk obstakels tegen, maar wellicht hoort het ook bij de charmes van een start up om die dan te overwinnen. Die opstartperikelen zijn zeker niet onoverkomelijk, maar soms wordt het wel veel. Dan zijn een portie geduld en een zenhouding wel nuttig.
Het grote probleem voor nieuwe ondernemingen is dat op het moment dat ze starten, ze vaak redelijk snel business nodig hebben. En dat terwijl de startende ondernemer noodgedwongen veel tijd steekt in allerlei opstartproblemen. Wij hebben dat goed ingeschat - we hebben dan ook het voordeel van de leeftijd en de ervaring - en daarom hebben we ons meer dan voldoende gekapitaliseerd. We hebben een financiële partner die heel graag bereid was om in te stappen en die zijn rol perfect speelt. Dat is een groot geluk geweest. Uiteraard kan je ook bij de banken gaan aankloppen, maar kredieten kunnen op termijn ook wurgend zijn.”

Econopolis bestaat nu ongeveer een half jaar? Beantwoordt het ondernemerschap aan uw verwachtingen?

WELLENS: “Qua gevoel, meer dan dat. Het is een zeer enthousiasmerend verhaal. Een bedrijf kunnen kneden volgens je eigen visie, dat is echt heel fijn.  Toegeven, we hebben ook al de nodige tegenslagen tegengekomen, maar als je die dan kunt overwinnen geeft dat alleen nog maar extra adrenaline. Het gevoel zou wellicht anders zijn als je telkens tegen een muur aanloopt.
We hebben ook het geluk gehad dat we konden rekenen op een aantal ambassadeurs. Dat is dan voor een belangrijk deel te danken aan de merknaam van Geert die toch op veel goodwill kan rekenen in de sector. Het levert niet alleen veel schouderklopjes op, het heeft ook al een aantal deuren geopend. Maar uiteraard moeten we het dan nog wel altijd zelf bewijzen.”