Fiscale aanmoediging van kapitaalverhogingen

Auteur: 
Dirk Callens

Geld is voor bedrijven een duur goed geworden. De financiële crisis is hard toegeslagen en maakt het voor bedrijven steeds moeilijker om aan betaalbare kredieten te komen, alle pogingen van de overheid ten spijt (denk maar aan acties via het Participatiefonds, de Participatiemaatschappij Vlaanderen, enz.). Bedrijven betalen voor een bankkrediet al snel 12 procent rente of meer.

Teneinde bedrijven terug deze dringend vereiste financiële zuurstof te geven, heeft een werkgroep onder leiding van Bruno Colmant, de directievoorzitter van Euronext Brussel, en oud-CVP-senator Etienne Cooreman een nota voorgelegd aan Premier Van Rompuy. De opzet van de nota wordt verklaard door Etienne Cooreman: “Bedrijven hebben een energiepil nodig in de vorm van vers kapitaal.”

Hiertoe stelt de nota in het vooruitzicht dat bestaande bedrijven die binnen de drie jaar na de afkondiging van de wet kapitaalverhogingen doen of nieuwe bedrijven die kapitaal ophalen, gedurende tien jaar lang elk jaar vijf procent van het verse kapitaal fiscaal kunnen aftrekken. Dit zou dan voor zowel genoteerde als niet-genoteerde bedrijven gelden, maar eveneens voor kleine zelfstandigen, als die een nv of bvba zijn, en ook voor buitenlandse bedrijven actief in België.

Als voorwaarde stelt de nota dat 60 procent van het verse geld binnen de twaalf maanden moet geïnvesteerd worden of gebruikt worden voor de afbouw van schulden. Nu de nota is overgemaakt aan Premier Van Rompuy hopen Bruno Colmant en Etienne Cooremans dat de regering nog tijdens de begrotingscontrole van juli de nota goedkeurt. Enkel dan kan het parlement het wetsontwerp in september-oktober goedkeuren zodat de wet onmiddellijk nadien van kracht kan worden.

Bedrijven zullen dus nog even geduld moeten hebben.