Falen – Een les op weg naar succes!

Een boek dat alle aspecten van falen in het ondernemerschap blootlegt en daarbij geen heilige huisjes spaart. Dat verdient de nodige aandacht. Auteur Paul Becue is dan ook niet aan zijn proefstuk toe. Eerdere publicaties van hem rond kredietverzekering groeiden uit tot standaardwerken. De auteur streeft overigens ook in dit werk naar volledigheid.

Een belangrijk deel van het boek betreft bijvoorbeeld alle juridische en financiële aspecten van het ondernemerschap. De keuze van de vennootschapsvorm, de aansprakelijkheden, de wijze van het faillissement of eventuele ontbinding, aspecten rond insolventie alsook herstructurering etc. krijgen ruim voldoende aandacht. De auteur is er bovendien in geslaagd om zowel de recente als de op til zijnde wetswijzigingen — onder meer in het vennootschapsrecht — mee in rekening te nemen. Dat verhoogt de houdbaarheidsdatum van het boek.

“De vrees voor mislukking leeft bij 48% van onze bevolking tegenover slechts 28% in de VS.

Een minstens even belangrijke verdienste van het boek, is dat de auteur zeer helder betoogt waarom falen maatschappelijk gezien een zeer nuttige functie vervult. Zoals de titel van het boek suggereert, is falen een weg naar succes en dat wordt op zeer overtuigende wijze neergezet. Dat geldt niet alleen voor individuele ondernemers maar ook voor de samenleving als geheel. Falen heeft uiteraard een kostprijs, maar faling draagt ook bij tot een meer dynamische economie en stimuleert innovatie. De macro-economische opbrengsten van creatieve destructie worden echter al te vaak miskend.