Europa, veranderkampioen?

Dat je als bedrijf snel moet kunnen inspelen op verandering is een open deur intrappen. Wijzigende regelgeving, geopolitieke turbulentie of technologische verandering hebben een aanzienlijke invloed op het bedrijfsleven zoals eerder al bleek uit de ETION studie naar trends die onze bedrijfswereld bezig houden

Toch zijn sommige landen en hun bedrijven beter op de toekomst voorbereid dan andere. Dat blijkt uit de Change Readiness Index 2017 van KMPG. Hiermee meet het consultancybedrijf hoe effectief een land anticipeert en reageert op ingrijpende verandering. Van natuurrampen tot economische of technologische disruptie. 

Indicatoren

Om landen hierin te vergelijken hanteert men verschillende indicatoren op vlak van overheidsfunctioneren (zoals de efficiëntie van administratie en begrotingstekort), de bedrijfswereld (o.a. flexibiliteit van arbeidsmarkt en investeringen in R&D) en de bevolking (o.a. het onderwijsniveau en de mate van ondernemerschap onder burgers).

Toekomstbestendigheid gaat met andere woorden over de mate waarin je vandaag de instrumenten en vaardigheden bezit om de veranderingen van morgen op te vangen. Zo zullen goed opgeleide en ondernemende landen beter voorbereid zijn op plotse economische veranderingen dan landen waarin dat niet het geval is.

CRI ranking

De recentste CRI ranking vergeleek 136 landen met de volgende top 10 als resultaat:

N.° Land Positie t.o.v. 2015
1. Zwitserland   +1
2. Zweden  +7
3. Verenigde Arabische Emiraten   +2
4. Singapore  -3
5. Denemarken  +3
6. Nieuw-Zeeland  +0
7. Nederland  +4
8. Finland  +2
9. Duitsland  +3
10. Verenigd Koninkrijk  +3

Bron: CRI 2017 KMPG

België

Ons land staat in de algemene ranking op de 18e plaats waarmee we het beduidend minder doen dan enkele buurlanden zoals Nederland (7). De studie leert ook dat onze bedrijfswereld apart bekeken (23ste plaats) slechter scoort dan de overheid (18) en de bevolking (12).

Al ligt een deel van de verklaring in het feit dat een aantal criteria waaraan bedrijven worden afgetoetst de facto veel te maken hebben met het overheidsbeleid. Denken we maar aan infrastructuur en een flexibele arbeidsmarkt. Toekomstbestendige bedrijven hebben met andere woorden ook nood aan een toekomstgericht beleid.

Anticiperen op de toekomst is meer dan innovatie alleen.

Europa

Een andere opvallende vaststelling is dat Europa het uitstekend doet met zeven landen in de top 10. Economische reuzen China (36) en de VS (12) vallen buiten de top 10, al maakt de VS wel een sprong van acht plaatsen. De Europese dominantie in deze ranking gaat in tegen de idee dat het logge Europa haar afspraak met de toekomst volledig aan het missen is te midden van disruptieve tsunami’s uit het oosten en het westen.

De VS en China scoren zonder twijfel hoog op vlak van technologische ontwikkeling en innovatie. Europa mag daarin zeker een tandje bijsteken. Maar anticiperen op de toekomst is meer dan innovatie alleen. Een vooruitziend klimaatbeleid, een kwalitatief en inclusief onderwijssysteem en een goede gezondheidszorg zijn minstens even bepalend. Wat dat betreft, moet Europa niet onder doen voor de rest van de wereld. Integendeel.