ETION-lid in de kijker: Pieter Claerhout

In de rubriek ETION’s Finest zetten we een keer per maand een ETION-lid in de kijker. Deze maand is het de beurt aan Pieter Claerhout, bezieler, initiatiefnemer en CEO van de CommunicatieCampus en lid in Oost-Vlaanderen.

- Naam: Pieter Claerhout
- Leeftijd: 61 jaar
- Bedrijf: CommunicatieCampus
- Functie: bezieler, initiatiefnemer en CEO
- Activiteit bedrijf: Claerhout Communicatiehuis is een full-service reclame- & communicatiebureau. Alle divisies bevinden zich op de CommunicatieCampus, die volledig in het teken staat van het stimuleren van innovatie en creativiteit, het delen en verspreiden van kennis.
- Hobby’s: bezieler van de CommunicatieCampus, tuinieren in natuurlijke tuin, architectuur

Wie of wat heeft je het voorbije jaar geïnspireerd?

We laten ons inspireren door mens, object en omgeving in een wereld waarin verandering de constante is. Economische factoren klinken sterk door. Allerlei inzichten vragen om snellere verspreiding en valorisatie. Innoveren is essentieel om te overleven. Kruisbestuiving: de klanten, medewerkers en omgeving zijn de belangrijkste inspiratiebron. Innovatie komt vooral tot stand door het samenbrengen van mensen met verschillende ideeën, disciplines en achtergronden. Zo kunnen we elkaar inspireren. De ontwikkeling van de CommunicatieCampus heeft tot doel zijn bewoners en bezoekers te prikkelen. Een plaats waar ruimte is voor kunst en cultuur, maar evenzeer om samen aan tafel te schuiven.

Van welke recente gebeurtenis, evolutie of trend lig je wakker?

De fysieke grenzen van een bedrijf verleggen zich op vandaag tot ver daarbuiten. We zijn geëvolueerd naar een maatschappij van mensen die hun digitale werkplek altijd bij zich hebben. Waar we ook zijn, we kunnen inloggen op een kennisnetwerk dat 24/7 online beschikbaar is, maar het betekent niet dat we altijd bereikbaar zijn.
Natuurlijk het COVID-verhaal wordt overschat op korte termijn en onderschat op lange termijn. Ook de invloed van COVID op HR-niveau zal niet evident worden. Met 100% thuiswerk kan je continuiteit voor lopende zaken garanderen, maar het is op lange termijn niet haalbaar in functie van gezonde groei.
Ook de evolutie van vervlakking, politiek en klimaat mogen we niet uit het oog verliezen.

Wat spreekt je aan in ETION?

“Wie kennis wil vermenigvuldigen moet bereid zijn deze te delen.” Deze zin kan je ook terug vinden op de wanden binnen onze meetingruimtes. En deze filosofie vinden we ook terug bij ETION. Delen wordt vermenigvuldigen: door kennis, inspiratie, ideeën, mensen en netwerken met elkaar te verbinden. ETION is een fysieke facilitator in het delen van deze kennis op een duurzame manier. Door kennis uit te wisselen over sectorgrenzen heen ontstaan verrassende synergieën die zorgen voor connectiviteit en die uzelf en uw organisatie kunnen inspireren. Zo ontstaan er nieuwe samenwerkingsverbanden.