ETION-lid in de kijker: Guy Peeters

Auteur: 
Ann Jacobs

In de rubriek ETION’s Finest zetten we een keer per maand een ETION-lid in de kijker. Deze maand is het de beurt aan Guy Peeters, CEO Aurora Productions en lid van ETION Kempen.

Personalia:
Naam: Guy Peeters
Leeftijd: 39 jaar
Bedrijf: Aurora Productions nv
Functie: CEO
Activiteit bedrijf: fabrikant gespecialiseerd in het maken en verdelen van papierwaren en opbergsystemen
Hobby’s: Fietsen, skiën, lezen

Wie of wat heeft je het voorbije jaar geïnspireerd?

Het voorbije jaar heb ik mijn inspiratie voornamelijk uit een masteropleiding gehaald (Executive Master in Consulting and Coaching for Change). De focus tijdens deze opleiding lag voornamelijk op verandering, zowel op individueel als op organisatorisch vlak.

De wereld verandert zo snel en mensen, organisaties en bedrijven moeten zich hieraan trachten aan te passen. De veranderingen waar we zelf voor kiezen zijn vaak al een uitdaging, laat staan wanneer ze ons opgelegd worden. Dit opleidingstraject van bijna twee jaar heeft me enorm veel inzicht en inspiratie gegeven om met verandering om te gaan en het zal mij en mijn omgeving helpen om de nodige acties hiervoor te ondernemen.

Van welke recente gebeurtenis, evolutie of trend lig je wakker?

Een evolutie die mijn aandacht trekt is dat mensen meer en meer problemen kennen rond thema’s als stress en work-life balance. Onlangs hoorde ik in een uiteenzetting van ETION dat we nochtans nog nooit zoveel vrije tijd hebben gehad. Onze connectiviteit via computer, tablet of smartphone zou daar mede een oorzaak van kunnen zijn.

In scholen wordt er onderricht gegeven over bijvoorbeeld het belang van gezonde voeding en bewegen, maar op deze moment wordt er nog niet gesproken hoe we gezond kunnen omgaan met deze connectiviteit en welke mogelijke schadelijke gevolgen dit kan hebben bij overmatig gebruik. Gefundeerd onderzoek hierrond is dringend nodig en deze kennis zou zo snel mogelijk breed uitgedragen moeten worden.

Wat spreekt je aan in ETION?

Wat mij voornamelijk aanspreekt bij de groepen van ETION waar ik aan deelneem is de vrijheid waarmee je thema’s kan aankaarten. Je kan problematieken waar je mee kampt in de groep brengen, waar men meestal heel behulpzaam mee omgaat.

Bovendien is de communicatie met de contactpersonen van ETION vlot en persoonlijk.