ETION-lid in de kijker: Gunther Van den Ackerveken

In de rubriek ETION’s Finest zetten we een keer per maand een ETION-lid in de kijker. Deze maand is het de beurt aan Gunther Van den Ackerveken, zaakvoerder van Peritas en lid van ETION Antwerpen-Mechelen.

Personalia:
Naam: Gunther Van den Ackerveken
Leeftijd: 45
Bedrijf: Peritas
Functie: zaakvoerder
Activiteit bedrijf: ingenieursbureau energie, stabiliteit, technieken
Hobby’s: tennis, wandelen, reizen

Wie of wat heeft je het voorbije jaar geïnspireerd?

Aangezien we intern reeds een hele tijd nadenken op welke manieren we onze medewerkers nauwer kunnen betrekken bij ons bedrijf, vond ik de sessies rond participatief ondernemen bij ETION én de belevingstrip naar Mondragon/Bilbao, de grootste coöperatieve onderneming ter wereld met 75.000 werknemers, zeer boeiende belevenissen. Ondertussen hebben wij ook de gekende CAO90 geïmplementeerd, een eerste systeem om onze medewerkers extra te belonen als het bedrijf mooie resultaten behaalt. We hebben de ambitie om de betrokkenheid nog verder uit te werken, aangezien we goed beseffen dat ‘people’ de ‘core value’ vormen van ons bedrijf en we enkel samen verder kunnen bouwen aan groei.

Van welke recente gebeurtenis, evolutie of trend lig je wakker?

De traagheid waarmee nieuwe technologieën vaak hun doorgang vinden tot het ‘dagelijks’ gebruik. Ik denk dan hier voornamelijk aan twee ‘energievreters’, namelijk wagens en gebouwen.

Enerzijds blijven er voor bedrijven en particulieren slechts een beperkt aantal mogelijkheden bestaan voor de aankoop van duurzame wagens en ook blijft er onduidelijkheid over welke technologie uiteindelijk de bovenhand zal halen. Vele van onze medewerkers maken vaak verplaatsingen naar klanten en werven over gans België, uiteraard zouden we graag willen dat dit zo duurzaam mogelijk gebeurt. Al beseffen we uiteraard ook dat iedere verplaatsing die we kunnen vermijden, een winst vormt voor mens en milieu. Vandaar hebben we recent ook een kantoor in Gent gekocht, zodat we de mobiliteit van onze mensen kunnen optimaliseren en woon-werkverplaatsingen tot een minimum kunnen herleiden.

Anderzijds hebben we ook het energieverbruik van gebouwen, waar we als studiebureau uiteraard dagelijks mee aan de slag gaan. Ook hier merken we dat er nog zeer veel mogelijkheden bestaan tot progressie, we staan ervan versteld hoeveel gebouwen werkelijk energie verslinden. Al merk ik zeker wel een grote vooruitgang bij zowel bedrijven als particulieren bij hun (ver)bouwprojecten waarbij het aspect energie een steeds belangrijker onderdeel vormt en waar de bouwheer veel belang aan hecht. Een aantal jaren geleden besteedden onze klanten hier veel minder aandacht aan.

Wat spreekt je aan in ETION?

Het brede netwerk van ondernemers die ook actief betrokken zijn binnen ETION. Persoonlijk neem ik ook deel aan ‘ETION Driver’s Seat’ waarin we met een groep van een tiental bedrijfsleiders uit verscheidene sectoren jaarlijks een zestal keer samen dineren en telkens een interessante spreker uitnodigen die dan een specifieke topic behandelt en zijn/haar kennis hierover deelt. Op die manier leer je op een snelle en aangename manier steeds bij, iets wat ik persoonlijk een belangrijk gegeven vind.