Eindeloopbaanbeleid

Auteur: 
Luc Sels

In de VKW Metena septembernota werden vijf paradoxen blootgelegd die  ons welvaartsmodel ondermijnen. Twee daarvan, de productiviteits- en de arbeidsmarktparadox, zijn nauw verbonden met de vergrijzing van de bevolking. Beide vinden hun voornaamste oorzaak in een onderbenutting van menselijk kapitaal. Een groot aandeel van de bevolking op arbeidsleeftijd is namelijk inactief. De grootste inactieve groep vinden we precies in de leeftijdscategorie van 50 tot 64 jaar. Deze groep staat in voor meer dan 43% van het totaal aantal inactieven op arbeidsleeftijd.

Download de volledige nota [PDF, 8 blz., 219 kB]