Een bankier die sorry zegt

In een opmerkelijk opiniestuk in NRC Handelsblad onder de titel ‘Excuses van een fatsoenlijk bankier’ slaat Floris Deckers, bestuursvoorzitter van Van Lanschot Bankiers, mea culpa. Daarmee doet hij als eerste Nederlandse bankier waartoe minister Bos van Financiën alle bankiers een maand geleden opriep. Deckers maakt excuses voor zijn rol in de kredietcrisis.

Niet zonder risico's 

De verontschuldigingen komen ook tegemoet aan de verzuchtingen van de Nederlandse Tweede Kamer waar de Nederlandse bankiers in november op het matje werden geroepen. Toen heette het vooral dat de bankiers machteloos hadden gestaan tegenover de euvels van de kredietcrisis.
Dat Deckers zijn verontschuldigingen uit is opmerkelijk want ongeacht de politieke druk om hieraan toe te geven, blijft het een risico. Aandeelhouders zouden de goede daad kunnen beschouwen als een erkenning van een fout. In het verleden is het al voor minder tot rechtszaken gekomen. Daarom verontschuldigt de topman van Van Landschot zich niet voor enig wanbeleid, maar wel voor het niet oppikken van allerlei marktsignalen. Die nuance belet niet dat Deckers klare wijn schenkt. Vooral dat hij wist dat er van alles mis was in de wijze waarop banken zaken deden en dat nu openlijk toegeeft, zullen velen graag horen. Het is iets dat we met z’n allen reeds sterk vermoedden maar het is leuk om het bevestigd te krijgen uit de mond van een bankier.

Banken in de fout 

Deckers windt er geen doekjes rond dat er wel degelijk exorbitante bonussen zijn betaald al vindt hij dat dit te sterk wordt veralgemeend. Pijnlijker is dat er 64.000 effecten door kredietbeoordelaars met een triple A-rating zijn vereerd, en dat er maar een handvol niet-staatsbedrijven zo’n rating daadwerkelijk hebben. Deckers suggereert dat bankiers dit wisten en hieruit hadden moeten concluderen dat er iets niet in de haak zat. Ook het feit dat de kredietmarges zo laag waren dat zelfs het normale bedrijfsrisico er niet meer in tot uitdrukking kwam, wisten veel bankiers.

Niet alleen de schuld van bankiers 

Blijkbaar is niet iedereen in Nederland ervan overtuigd dat Deckers hiermee een juist signaal geeft. In De Volkskrant wijst Boele Staal, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), er op dat bankiers destijds werden uitgestuurd om voor aandeelhouders en klanten zo veel mogelijk winst te maken. Ook toezichthouder Nederlandsche Bank (DNB) denkt in die richting. Om de collectieve schuld te duiden, somde bankpresident Nout Wellink onlangs in Vrij Nederland op wat en wie er allemaal gefaald hebben: accountantregels, kredietbeoordelaars, toezichthouders, parlementen en ook: het risicomanagement van de banken.

Het volledig opiniestuk van Deckers kan u hier terugvinden.