Ecologisch ondernemen: van het waarom naar het hoe

Meer en meer ondernemingen wil zich profileren als duurzaam, met aandacht voor mens en milieu. Nochtans blijkt het in de praktijk verre van evident om milieubekommernissen een belangrijke plaats te geven binnen de bedrijfscultuur. Al te vaak blijkt er een kloof te bestaan tussen ambitie en realiteit. Aan de hand van de ervaringen van een aantal voorbeeldbedrijven gaat VKW Metena na hoe deze kloof overbrugd kan worden.

Duurzaamheid staat hoog op de agenda van de ondernemerswereld in het algemeen en VKW in het bijzonder. Eén van de aspecten van duurzaamheid betreft de bekommernis voor het milieu. De zorg en de aandacht voor het milieu is nog nooit zo groot geweest, zowel bij het brede publiek als bij de bedrijfswereld.

De uitdagingen waar we voor staan, zijn dan ook immens. Fossiele brandstoffen worden steeds meer uitgeput, de impact van de mens op het milieu neemt alsmaar toe en de wereldbevolking blijft uitdeinen. Met een wereldbevolking die tegen 2050 de kaap van de 9 miljard zal ronden, is het onmogelijk om alsmaar meer te blijven produceren en consumeren. De boodschap dat de mens zijn milieu-impact moet afbouwen, dringt daarom steeds meer door, ook binnen de bedrijfswereld.

Toch blijft het verre van evident om milieuoverwegingen een prominentere plaats te geven binnen de bedrijfscultuur. Het blijkt heel wat makkelijker om ‘ecologisch verantwoord ondernemen’ lippendienst te bewijzen dan werkelijk het verschil te maken op de bedrijfsvloer. Het moge ook duidelijk zijn dat er geen standaardformule is om van de ene dag op de andere het roer om te gooien binnen de bedrijfscultuur. Toch zijn er voorbeelden legio van ondernemingen die zich milieubewustzijn eigen hebben gemaakt. VKW Metena ging na hoe deze voorbeeldbedrijven dit hebben bewerkstelligd.


Download hier de volledige nota [PDF, 8 blz., 595kB]