Dirk Frigne en Jan Poté (Geosparc): Ga stap voor stap te werk

“Natuurlijk zijn er gunstiger omstandigheden om een bedrijf op te starten. Maar als je een goed product hebt en er is een marktopportuniteit, dan moet je niet wachten, dan moet je er voor gaan.” Dat vinden Dirk Frigne en Jan Poté, mede-oprichters van het Gentse technologiebedrijf Geosparc.

 

Jan Poté Dirk Frigne

Hoe is Geosparc ontstaan?

POTÉ: “Geosparc is ontstaan uit een ander bedrijf, DFC Software Engineering. DFC is gespecialiseerd in de ontwikkeling van geografische informatiesystemen, kortweg GIS. Een van de projecten van DFC was de bouw van een geografisch infosysteem voor de Vlaamse overheid. En eigenlijk is uit dat project een product ontstaan. Het gaat om GIS-software die je toelaat om op een heel vlotte manier applicaties te bouwen die je vanuit de browser kunt  beheren, besturen, editeren enzovoort. Nu, DFC is projectbedrijf. De ontwikkeling en de internationale commercialisering van een product, dat is een heel andere invalshoek, dat vergt een andere strategie. Daarom is er beslist om het product, dat inmiddels de naam Geomajas had gekregen, uit DFC te halen en er een apart bedrijf rond om op te richten. In december 2008 hebben Dirk Frigne, die ook DFC heeft opgestart, Martin Lagauw en ikzelf dan Geosparc opgericht. De echte commerciële start van Geosparc dateert pas van eind 2009.”

Een opstart in volle crisisperiode, het lijkt niet meteen de ideale timing.

POTÉ: “Nee, maar als je een goed product hebt, moet je er gewoon voor gaan. De omstandigheden doen er dan niet toe. Het is alleen bij de manier waarop je het bedrijf uitrolt, dat je moet kijken naar de omstandigheden. Als het geld in grote hoeveelheden aanwezig is, wat nu niet het geval was, kan je wellicht iets ambitieuzer zijn in je businessplan. We moeten in de huidige omstandigheden heel goed waken over de inkomsten en uitgaven.  We merken ook dat het heel hard knokken is om deals succesvol af te ronden. Zou het gemakkelijker zijn als we gestart waren in een ICT-markt in volle bloei? Ik denk het wel.

Naast de middelen van de drie oprichters en de inbreng van enkele privépersonen hebben we ook leningen gekregen van Vinnof en iVenture, en een subsidie van het IWT. We bereiden nu een tweede kapitaalsronde en praten daarvoor met enkele banken, privépersonen en ook enkele pure venture capitalists. In totaal spreken we oer een bedrag van 1.250.000 euro. Dat is geen gemakkelijke oefening. De contacten leggen, dat gaat vlot. Maar het is het hele proces van het project voorstellen, de vragen beantwoorden, negotiëren … dat langer duurt dan normaal. Je merkt toch dat die partijen zich kritischer opstellen door de crisis.”
FRIGNE: “In het algemeen is het moeilijkste aan opstart het consequent doorzetten. Als je met een nieuw bedrijf begint zijn er altijd zaken die haperen, die niet draaien zoals voorzien. Je moet ervoor zorgen dat je de kleine kantjes eraf haalt zodat het toch allemaal vlot begint te lopen. Tegenslagen zijn in die zin eigenlijk opportuniteiten om de zaken beter te organiseren.”

Geomajas is een zogenaamd open source product, iedereen kan het gratis downloaden. Wat is het businessmodel van Geosparc?

POTÉ: “We geven inderdaad de software gratis weg. Maar rond die gratis software bieden we een aantal betalende diensten aan. Dat is een vrij gebruikelijke aanpak in de open source wereld. We hebben dan ondermeer over de supportcontracten, assistentie bij ontwikkelingen… Geomajas is inderdaad open source, maar Geosparc heeft wel de volle intellectuele eigendom op het product. Dat wil zeggen dat wij ook OEM-licenties (Original Equipment Manufacturer, red.) aan andere partijen kunnen verlenen die de software dan kunnen gebruiken om in hun eigen commerciële producten te verwerken.”

Jullie hebben steun ontvangen van de Vlaamse overheid. Doet de overheid genoeg voor startende ondernemingen?

FRIGNE: “Alles kan beter. Maar ik zie toch grote vooruitgang in vergelijking met de periode dat ik mijn eerste bedrijf opstartte. Al heeft dat wellicht ook te maken met een leerproces dat je doormoet. Bij de start van een nieuwe zaak ben je in de eerste plaats bezig met het doel van die zaak. Het is maar door een bedrijf succesvol uit te bouwen dat je leert dat er ook steunmaatregelen zijn. Als je een onderneming als Geosparc opricht en je wilt op heel korte tijd resultaat halen, dan kan je bijna niet zonder vreemd kapitaal. En als je met dat uitgangspunt vertrekt, kan je ook heel gericht opzoek gaan naar overheidssteun.

Bij de oprichting van mijn eerste bedrijf, dat is vijftien jaar geleden, was het voor de overheid ook nog veel moeilijker om gericht informatie uit te sturen. Het internet stond toen nog in de kinderschoenen. In die zin is er veel veranderd. Er zijn ook een aantal specifieke organisaties uitgebouwd rond innovatie en startersteun, dus het is wel verbeterd.”

Hebben jullie nog tips voor startende ondernemers?

FRIGNE: “De belangrijkste tip is volgens mij: ga stap voor stap te werk. Leg jezelf telkens een volgende mijlpaal op en ga pas verder als je die mijlpaal bereikt hebt. En is dat niet het geval, stel jezelf dan in vraag. Ga na waarom het geen succes is geworden en probeer daar oplossingen voor te zoeken; maar ga niet verder voor je klaar bent om een volgende stap te zetten.”