Digitalisering biedt kansen

Opiniestuk van Geert Janssens

Vandaag breken een aantal pioniers een lans voor meer e-commerce door bedrijven van eigen bodem. Dat is nodig want er lekt heel veel toegevoegde waarde naar het buitenland en niemand die precies weet hoeveel. Het zal niet evident zijn om dat lek te dichten, ook niet met de nieuwe maatregelen van de regering. Bedrijven zoals Torfs, Colruyt, JBC,.. tonen echter aan dat we vooruit moeten kijken want er zijn wel degelijk nieuwe kansen.

"De belevingseconomie is veel meer dan alleen maar verkopen via het internet."

Sterke troeven

Ons land beschikt bijvoorbeeld over sterke troeven. Volgens de Europese Commissie behoren we zelfs tot de meest attractieve en potentievolle e-commercemarkten in Europa. Die fraaie uitgangssituatie hebben we niet alleen te danken aan onze ligging. Onze kmo’s en detailhandelaars hebben de kansen van digitalisering blijkbaar sneller gegrepen dan de concurrenten in de ons omringende landen. Onze kmo’s zijn zelfs sneller op de markt van e-commerce gesprongen dan hun concurrenten uit het land van Bol.com, Coolblue, en HelloFresh.

Paradijs

Het zijn echter die grote ketens die veel toegevoegde waarde naar zich toe weten te trekken en dat strookt dan weer beter met ons beeld van straten die door PostNL-camionnetjes worden overspoeld. Want het echte paradijs voor e-commerce ligt over de grens, althans wat logistieke omkadering betreft.

Dat is geen toeval. Nederlandse bedrijven worden bijgestaan door de overheid. Die zorgt voor een degelijke infrastructurele uitbouw en levert de nodige vergunningen snel af. Vlaanderen moet zich bijgevolg de vraag durven stellen waarom deze grote logistieke spelers niet opereren vanuit — bijvoorbeeld — ons eigenste Limburg, dat eveneens over de nodige ruimte en capaciteit beschikt.

Flexibiliteit

Nederlandse spelers hebben nog een tweede voordeel. Hun arbeidsmarkt is in staat om de nodige flexibiliteit en snelheid op te brengen die nodig is om e-commerce te laten uitgroeien tot een succes. Nacht- en weekendarbeid vormt in dat geheel een belangrijke spil.

De maatregelen die onze regering de voorbije jaren op dat vlak nam, brachten ons enkele stappen dichterbij. Het zomerakkoord moet het voor bedrijven finaal gemakkelijker maken om nachtarbeid in te voeren voor e-commerce. Toch zal het nog minstens een decennium duren vooraleer we het e-commerce lek volledig kunnen dichten. Veel zal afhangen van de wijze waarop we inspelen op twee kansen die zich aandienen.

Robotisering

De eerste kans is een gevolg van robotisering en automatisering. De grote logistieke spelers staan de komende jaren voor cruciale keuzes met onder meer substantiële investeringen in automatisering. Het omslagpunt waarbij goedkope (nacht)arbeid wordt vervangen door technologische vernieuwing komt steeds dichterbij.

Dat is een kans voor het Vlaamse bedrijfsleven dat op technologisch vlak hoge toppen scheert, zowel met het oog op toelevering aan de bestaande e-commerce sector alsook met de uitbouw van nieuwe spelers op die markt.

Belevingseconomie

Een tweede kans volgt uit het feit dat de wereld van de e-commerce zelf snel verandert. Trendwatchers waarschuwen dat de klassieke e-commerce over haar hoogtepunt heen is. Consumenten willen hun aankoop beleven. Zo wordt bijvoorbeeld steeds meer ingezet op de combinatie van fysieke en digitale beleving (fygital). Consumenten worden dan in de winkel met gezichtsscans en interactieve schermen geholpen bij hun keuzes. De totaalbeleving wordt alsmaar belangrijker en dat zal de distributiesector aan den lijve ondervinden.

Dat is ook de reden waarom concepten zoals U-place en aanverwanten steeds opnieuw zullen opduiken. Maar ook beleving in oude winkelcentra en authentieke stadskernen hebben om die reden een mooie toekomst. De belevingseconomie is veel meer dan alleen maar verkopen via het internet.