Didier Pierre (Nearly New Offices) wint ETION Leadership Award 2020

De ETION Leadership Award gaat dit jaar naar Didier Pierre van PMC Holding en NNOF (Nearly New Offices). De prijs werd uitgereikt tijdens het ETION Forum 2020 en stond in het teken van het congresthema ‘Closing the Circle’ waarmee de krijtlijnen voor een circulaire toekomst werden uitgezet.

Didier Pierre werd door de jury geloofd voor zijn inspirerende visie op circulariteit alsook het enthousiasme waarmee hij anderen in beweging zet naar een circulaire wereld. Als eigenaar en voorzitter van PMC, de holdingmaatschappij van Nearly New Offices (NNOF), Transmoove en NNOFCARE staat Didier Pierre voor waardengedreven en geëngageerd ondernemen. De kernactiviteit betreft het verzorgen van kantoorinrichtingen met hergebruik van bestaande materialen of onderdelen. Voor de jury, die bestond uit zowel experten leiderschap als circulariteit, was dit een belangrijk criterium.

Dat in de productie hoofdzakelijk beroep wordt gedaan op krachten die het moeilijk hebben in het reguliere arbeidscircuit, werd eveneens geapprecieerd. Door een beroep te doen op de lokale arbeidsmarkt krijgt men een kortere en meer duurzame productiecirkel. Het is een element dat bij de beoordeling van circulariteit vaak uit het oog wordt verloren.

Eeuwige winst

Didier Pierre is niet aan zijn proefstuk. In 2012 werd hij reeds bekroond tot ‘energiekampioen’. In zijn boek ‘Eeuwige winst’ doet hij zijn circulaire visie gedetailleerd uit de doeken. Hij wist veel andere ondernemers te inspireren tot meer duurzaam en circulair denken. Zijn uitspraak ‘ik heb meer concurrenten nodig’ typeert zijn engagement voor een meer circulaire samenleving. Dat engagement wordt verder onderstreept door een aantal mandaten in de verhuis- en bedrijfswereld, waarmee Pierre bedrijven ondersteunt in duurzaam beheer en een circulaire inrichting van kantoren.

Waarom zouden we nog eens btw betalen op kantoormeubelen die we voor de tweede keer gebruiken? Dat houdt geen steek.”

NNOF is één van de weinige bedrijven die in staat zijn om in hun sector de cirkel kort te maken door materialen of meubelen te hergebruiken en te her-bewerken. Een bekommernis van Didier Pierre is om klanten, leveranciers en sectorgenoten mee op de circulaire kar te krijgen. Om de circulaire transitie te versnellen, hebben we nood aan andere spelregels die de overheid volgens hem moet uitzetten. “Een koolstofbelasting is de evidentie zelve. Het zou bedrijven eindelijk een impuls geven om te investeren in duurzame en circulaire transitie”, aldus Pierre.

Zo ook is een verlaging of zelfs afschaffing van BTW op circulaire producten de evidentie zelve. “Waarom zouden we nog eens btw betalen op kantoormeubelen die we voor de tweede keer gebruiken? Dat houdt geen steek”, zo betoogde Pierre tijdens het ETION Forum.

Over de ETION Leadership Award

De ETION ‘Leadership Award’ wordt jaarlijks toegekend en bekroont een leider die mensen in beweging zet naar een gezamenlijk doel. Vanuit zijn visie geeft hij betekenis aan het werk van anderen. Waardengedrevenheid, onbaatzuchtigheid en engagement staan hoog in het vaandel.

Dit jaar stond de award in het teken van ‘circulariteit’. De principes van een circulaire economie onderschrijven, uitdragen en verzoenen met de financiële doelen van een organisatie stonden voorop. Zo ook het creëren van maatschappelijk draagvlak voor de transitie naar een circulaire economie.

De ETION-klankbordgroep ‘leiderschap’ duidde in overleg met een jury van experten Didier Pierre aan als de terechte laureaat. De jury van experten bestond uit Katelijne Norga van Susanova, Brigitte Mouligneau van Vlaanderen Circulair, Karl Vranken van VITO, Hans Verboven (UA en ETION-expert) en Geert Janssens (hoofdeconoom ETION).