Didier Pierre: "Minder CO2-uitstoot. Begin bij jezelf!"

Auteur: 
Jo Cobbaut

Didier Pierre, voorzitter van de bedrijvengroep PMC, kwam reeds vijftien jaar geleden in de circulariteit terecht door zijn zoektocht naar minder CO2-uitstoot. Vandaag is zijn aanpak jammer genoeg nog een unicum.

Didier Pierre is voorzitter van de bedrijvengroep PMC, dat bedrijven ondersteunt in duurzaam beheer en inrichting van kantoren. Zijn drijfveer was van bij het begin zijn impact als ondernemer op het klimaat te verlagen. Alles begon twaalf jaar geleden met de opmaak van een carbon footprint.

“We zijn de enige in deze sector die zo werken. Ik heb nood aan concurrenten die dezelfde weg inslaan.”

Een extern bureau begeleidde hem bij het in kaart brengen van de emissies die zijn activiteiten tot gevolg hadden. Pierre liet berekenen welke de gevolgen qua uitstoot waren van alle diensten die zijn bedrijf leverde. In het plan werd ook berekend welke de vermeden emissies waren. Door meubelen te demonteren en gescheiden aan te bieden bij de afvalverwerker, werd CO2-uitstoot tegengegaan. Dat gold eveneens voor het herstellen van meubelen in plaats van nieuwe te bestellen, wat meer grondstoffen kost.

Didier Pierre: “Door alles in kaart te brengen, zijn we nieuwe activiteiten opgestart. We voegden nieuwe diensten toe aan onze waaier van activiteiten. Hoe meer we verduurzaamden, hoe meer we groeiden.”