De winwinlening voor startende ondernemingen

Auteur: 
Dirk Callens

De winwinlening zet particulieren aan om, via een fiscaal voordeel, particulieren aan te moedigen om te investering in een onderneming. Maximum 50.000 euro kan per particulier en per onderneming geïnvesteerd worden op deze gesubsidieerde manier. Door de tussenkomst van de overheid gebeurt dit aan aantrekkelijke tarieven voor zowel de particulier als het ontvangende bedrijf.

Dit betreft een achtergestelde lening, waardoor de schuldvorderingen van andere schuldeisers (zoals banken) in geval van gebreke prioriteit krijgen. Door het aangaan van een winwinlening zullen banken daardoor eerder geneigd zijn kredieten te verstrekken. Alle voorwaarden en modaliteiten kunt u nalezen op volgende website.

Meer informatie omtrent alle dienstverlening van het PMV voor KMO’s vindt u hier terug.

Wijzigingen vanaf 1 januari 2010

Tijdens de Rondetafelconferentie over kredietverstrekking in tijden van economische crisis op 9 november 2009 werd beslist om niet enkel de Waarborgregeling aan te passen, maar eveneens de Winwinlening. Minister-president Kris Peeters heeft de intentie om in de nabije toekomst de informele kredietverstrekking aan te moedigen. Hij wil de winwinlening voor alle kmo’s mogelijk maken en het leningsbedrag per kredietnemer optrekken van 50.000 tot 100.000 euro. Wie als familielid, vriend of kennis dergelijke lening toekent aan een beginnend bedrijf, zou jaarlijks een belastingkorting van 2,5 % van het geleende bedrag krijgen.

We houden u op de hoogte van de nadere uitwerking.