De waarborgregeling van De Participatiemaatschappij Vlaanderen

Auteur: 
Dirk Callens

De Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) biedt allereerst een waarborgregeling aan. Concreet willen ze tegemoet komen aan projecten die ontvankelijk worden verklaard voor banken, maar als te risicovol worden aanvaard door een gebrek aan waarborgen. In dat geval kan de PMV, tegen een redelijke vergoeding, deze waarborgen verschaffen. De bank heeft de mogelijkheid om 75% van het krediet te laten waarborgen bij de PMV.

Deze regeling is beschikbaar voor KMO’s, zelfstandigen, en in bepaalde gevallen ook VZW’s. Telkens moet ofwel de investeringsplaats of de maatschappelijke zetel zich in Vlaanderen bevinden. De waarborg wordt enkel gegeven voor nieuwe schulden en de uiteindelijke beslissing over de lening wordt nog steeds genomen door de bank in kwestie. Overigens bestaat er ook een relatief nieuwe regeling waarbij ondernemingen die hinder ondervinden van openbare werken een waarborg kunnen ontvangen zonder premie. Meer informatie over de waarborgregeling vindt u hier terug.

Wijzigingen sinds 21 oktober 2008

De Vlaamse overheid heeft, naar aanleiding van de economische crisis en de toenemende moeilijkheden om zich te financieren via bankkrediet, de voorwaarden rond de waarborgregel op drie punten versoepeld. Aangezien deze aanpassingen niet algemeen bekend zijn, zetten we alles op een rijtje:

  • Opheffing beperking bedrijfskapitaal: Vroeger moest ten minste twee derde van het ontvangen bedrag op lange termijn (minstens 1 jaar) worden aangewend. Deze regeling wordt verlaten zodat de waarborg in de toekomst ook zal gelden voor zuiver korte termijnkredieten.
  • Afschaffing van bijkomende zekerheden: De verbintenissen van de kmo kunnen vanaf nu onder de toepassing van de waarborg worden gebracht, zonder dat door die kmo of door een derde zakelijke of persoonlijke zekerheden moeten worden gesteld tot zekerheid van de totale verbintenissen van de kmo.
  • Stijging maximaal waarborgbedrag per kmo: Het maximale waarborgbedrag waarvoor geen ministeriële handtekening nodig is, wordt opgetrokken van 500.000 euro tot 750.000 euro.

Deze wetgeving is in kracht sinds 21 oktober 2008. Gelet op de versoepeling van deze voorwaarden is het vermeldenswaard dat de Vlaamse overheid heeft rekening gehouden met een mogelijke stijging van de aanvragen en zodoende het huidige totale beschikbare bedrag van 180 miljoen euro (geldig tot 30 juni 2009) zal optrekken tot 300 miljoen euro.

Wijzigingen sinds 6 maart 2009

Uit informeel overleg met de grootbanken is gebleken dat er nood is aan een tijdelijke, maar snelle uitbreiding van de Waarborgregeling naar grote ondernemingen. Dit is dan ook gebeurd sinds 6 maart 2009.

Wijzigingen vanaf 1 januari 2010

De Vlaamse Regering heeft tijdens de Rondetafelconferentie over kredietverstrekking in tijden van economische crisis op 9 november 2009 beslist om de reeds bestaande Waarborgregeling uit te breiden, zodat het voor ondernemingen gemakkelijker wordt om toegang te hebben tot de nodige overbruggingsfinanciering. Met de huidige Waarborgregeling kan immers enkel een waarborg worden verkregen voor nieuwe investeringen en nieuw bedrijfskapitaal. Overbruggingsfinancieringen worden dan ook nauwelijks toegelaten.
Om de nodige waarborgen te kunnen bieden zal de Vlaamse Overheid een budget van 350 miljoen euro aan waarborgen voorzien (tegenover 300 miljoen euro dit jaar).

We houden u op de hoogte van de nadere uitwerking.