De recessie in een historisch perspectief

De crisis is ontstaan in de VS. Hierdoor en gezien haar geschiedenis als motor van de mondiale economie, zijn veel ogen in de wereld gericht op de Amerikaanse economie. De meeste economische parameters staan sterk op negatief en de pessimistische nieuwsberichten volgen elkaar in ijltempo op. Er wordt dan ook niet langer getwijfeld dat deze economie zich in een recessie bevindt. Maar hoe zwaar weegt deze recessie vanuit een historisch standpunt? Kunnen we wel met recht en reden spreken van de zwaarste recessie sinds de Tweede Wereldoorlog.

De Federal Reserve Bank of Minneapolis, een gerenommeerd onderzoeksinstituut, vergeleek deze recessie met de tien voorgaande recessies sinds Wereldoorlog Twee. De resultaten zijn verrassend.

Zware en lichte recessies.

De Reserve Bank verdeelde de voorgaande recessies onder in drie categorieën. Milde recessies zijn eerder te beschrijven als stagneringen van het nationale inkomen en de werkgelegenheid. Na een tweetal kwartalen van lichte economische achteruitgang herstelt de economie zich terug van een dergelijke recessie. De zwaarste recessies echter verlagen het nationaal inkomen met ruim drie procent en hebben nog steviger repercussies op de werkgelegenheid. Bovendien spreiden de effecten zich uit over een veel langere termijn; na anderhalf jaar zijn noch de outputcijfers als de werkgelegenheidscijfers op het oude niveau.

Milde recessie?

Figuur 1 toont verrassend genoeg dat de huidige crisis veel overeenkomsten vertoont met een gemiddelde recessie wat werkloosheid betreft. De effecten op de output (figuur 2) zijn nog verrassender, en liggen ongeveer in de lijn van een lichte recessie. De cijfers (die gaan tot het vierde kwartaal van 2008) wijzen op slechts een beperkte inkrimping van het nationaal inkomen. Dit alles zegt ons dat we niet moeten overdramatiseren. We zijn nog ver verwijderd van een diepe depressie zoals in de jaren ’30 (die zeker onder de zwaarste categorie zou vallen).

Aantal bedenkingen

Een aantal bedenkingen zijn zeker op hun plaats. Ten eerste bevinden we ons momenteel in een mondiale crisis. Zoals vorig analysestuk aantoont, krijgen zo wat alle regio’s ter wereld zware klappen. Dit bemoeilijkt een vlot herstel. Ten tweede ligt een bankencrisis aan de oorzaak van de huidige malaise. De geschiedenis leert ons dat dergelijke recessies ongewoon pijnlijk en van lange duur zijn. Tot slot is de economische toestand nog verre van genormaliseerd. Zoals de grafieken aangeven, verslechtert de economie nog van kwartaal tot kwartaal. De eerste helft van 2009 belooft alvast weinig goeds. Het is geenszins uitgesloten dat deze recessie relatief beperkt van start gaat om te eindigen als dé zwaarste naoorlogse crisis. Het blijft bang uitkijken naar elk economisch nieuws...

Grafieken

Grafiek 1: Wijzigingen in Amerikaanse werklloosheid

Wijzigingen in Amerikaanse werkloosheid

 

Grafiek 2: Wijzigingen in output

Wijzigingen in output