De lange weg naar circulariteit via bouwen met mensen

Auteur: 
Jo Cobbaut

Reeds acht generaties lang streeft Groep Van Roey ernaar maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Bouwen met mensen en continuïteit door kwaliteit zijn de vaste waarden. In aanloop naar het ETION Forum, dat plaatsvindt op 14 september, spraken we met Geert Verachtert, directeur Strategie en Business Development.

Geert Verachtert: “De familie Van Roey is als aandeelhouder geïnteresseerd in langetermijnwaardecreatie. Dat leidt tot duurzame groei. Het bouwbedrijf wil haar 1000 werknemers en vele partners een gelukkige toekomst bieden in een duurzame wereld. Door middel van samenwerkingsnetwerken streven we naar het creëren van waarde voor wat we noemen people, planet en profit.”

Het bedrijf doet dat door de creatie van leefbare, duurzame en betaalbare omgevingen waar mensen graag wonen, werken en sporten. We raken het leven van heel veel mensen in brede zin, weet Verachtert: “Ook als je een school of kantoor bouwt, moet je niet alleen zorgen dat het een aangename en leefbare omgeving is. Je moet ook energetisch en qua materialen de juiste keuzes maken. Dat laatste gaat hand in hand met betaalbaarheid.” De groep tracht in al haar processen de klant, maar ook duurzaamheid en circulariteit voorop te zetten. Ze is een voortrekker in publiek-private samenwerking.

“We moeten dringend de lat hoger leggen en naar een levenscycluskost van een gebouw evolueren.”

Drie Horizonten

Het bouwbedrijf koppelt al jaren zijn activiteiten aan de sustainable development goals (SDG) van de Verenigde Naties. Geert Verachtert gebruikte een McKinseymodel om zijn aanpak vorm te geven: “We werken met drie horizonten. De eerste is het beter en productiever maken van de huidige business. In horizon2 onderzoeken we nieuwe domeinen waarbinnen we waarde willen creëren binnen drie tot vijf jaar. Horizon3 leidt ons naar circulariteit en robotica.”

Om beter en productiever te werken levert de groep grote gebouwen eerst virtueel op. Dat betekent dat de organisatie vooraf met alle partijen — architect, studiebureau, installatiebedrijf — rond de tafel gaat zitten. Het gebouw wordt volledig virtueel gebouwd en opgeleverd. Verachtert: “Als je dan nadien letterlijk een tweede keer fysiek gaat bouwen, is de faalkost veel lager en de doorlooptijd korter. Verspilling wordt tegengegaan.”