De laaste kans om onze economie te redden

De denktank van het VKW stelde gisteren een document voor dat de laatste kans heet te zijn om orde op zaken te stellen in België. We zijn er vandaag bijna even erg aan toe als in 1982, toen een devaluatie van de frank en een matigingsbeleid herstel bracht.

Volgens de denktank gaat het er niet om of er nu 20 of 25 miljard euro wordt bespaard. Wat noodzakelijk is, is een beleid dat de economie weer op de rails zet. De overheid moet vooral meer rechtszekerheid bieden, de concurrentiekracht herstellen en de prikkels om te werken, flink opvoeren. Een nieuwe schok is nodig, zeggen Geert Janssens en Johan Van Overtveldt van de denktank VKW Metenea.

Pascal Dendooven

© 2010 Corelio