De Kredietbemiddelaar voor ondernemingen

Auteur: 
Dirk Callens

Nu de uitbreiding van de Winwinlening er zit aan te komen, waarover later meer, is het interessant even stil te staan bij de wijze waarop ondernemingen trachten externe financiering te bekomen. Dat dit op zich niet meer voor de hand liggend is, zal niemand ontkennen. Een aantal ondernemingen zullen zelfs helemaal geen financiering meer kunnen vinden, met alle niet gewenste gevolgen van dien. Er bestaat echter hulp voor die ondernemingen, namelijk de Kredietbemiddelaar voor ondernemingen.

De federale regering richtte reeds in februari 2009 de dienst voor kredietbemiddeling op in de schoot van het Kenniscentrum voor Financiering van KMO (KeFiK). Deze dienst heeft daarbij concreet twee opdrachten gekregen, namelijk ten eerste moet deze dienst toegankelijk zijn voor iedere onderneming, bedrijfsleider, handelaar, ambachtsman, beoefenaar van een vrij beroep of individueel ondernemer, die financieringsmoeilijkheden ondervindt en er niet in slaagt deze op te lossen. Ten tweede zal deze dienst ook vragen van ondernemers behandelen die moeilijkheden ondervinden in verband met hun contracten voor kredietverzekering.

Concreet

Nadat de bank of de kredietverzekeraar op basis van het dossier van de ondernemer (in de ruime zin van het woord, zie supra) besloten heeft om geen lening of kredietverzekering toe te staan, kan men een beroep doen op de diensten van de Kredietbemiddelaar.

Hiertoe kan zal men een dossier moeten openen voor kredietbemiddeling of een dossier voor bemiddeling kredietverzekering. Deze inschrijvingsformulieren zijn terug te vinden op de site van de Kredietbemiddelaar voor ondernemingen. Bij het openen van het dossier zal men dan ook gegevens moeten verstrekken betreffende het probleem van uw onderneming, bij kredietbemiddeling waarvoor u de nieuwe financiering zou wensen te gebruiken, wat net de houding van uw bank of kredietverzekeraar is, wat de financiële situatie van uw onderneming is, etc.

Vervolgens is de Kredietbemiddelaar aan zet en zal hij contact opnemen voor de verdere stappen die in het dossier zouden moeten genomen worden. Dit kan bestaan in het opstellen van een degelijk financieel plan of hij kan pogen de zaken te versnellen en de bank of de kredietverzekeraar te wijzen op de kwaliteit van een dossier. En wat vooral belangrijk is, de Kredietbemiddelaar kan veel makkelijker opklimmen in de hiërarchie van een bank om te vragen waarom een lening is geweigerd. Bij opmerkingen kan de Kredietbemiddelaar dan sneller reageren en het dossier verbeteren waar nodig om het vervolgens opnieuw in te dienen.

Evaluatie

Nu de dienst een goed jaar in werking is, heeft zij reeds 170 dossiers met succes afgerond waarbij het gaat om bedrijven waar samen zo’n 1.400 mensen werken. Maar het is niet altijd goed nieuws, 70 bedrijven kregen immers ondanks de bemiddeling toch geen krediet.

Dit wil zeggen dat zeven op de tien ondernemingen die een beroep deden op de Kredietbemiddelaar voor een bedrijfslening er uiteindelijk ook één hebben gekregen. De invloed van een goede kredietbemiddeling mag dan ook niet onderschat worden. Veel ondernemers zullen met de opgedane ervaring nadien veel sterker in hun schoenen staan om toekomstige kredietproblemen op een efficiëntere wijze aan te pakken.

De waarde van de dossiers die de dienst voor kredietbemiddeling binnenkreeg, was goed voor 65 miljoen euro.