De jaren 2000-2010: Een gouden decennium

Sinds het uitbreken van de economische crisis heeft de vrije markt-ideologie rake klappen ontvangen. Het kapitalisme is niet langer in staat om welvaart te creëren en armoede terug te dringen, zo lijkt het. Ondanks deze perceptie en het uitbreken van de Grote Recessie zal het laatste decennium waarschijnlijk de geschiedenis ingaan als een gouden tijd, allicht niet voor ons land, maar wel voor de wereld als geheel. En volgens het IMF komt er geen einde aan het gouden tijdperk.

Welke crisis?

Figuur 1 geeft het reële inkomen per capita weer voor de hele wereld. De evolutie is onmiskenbaar positief. Tussen 1980 en 2015 verwacht het IMF dat de gemiddelde wereldburger dubbel zo rijk is geworden. Sterk opvallend is de beperkte impact van de zware recessie van vorig jaar. In tegenstelling tot vorige economische crisissen daalde het gemiddelde inkomen weliswaar, maar al met al beperkt. Op een lange termijn perspectief is de crisis niet meer dan een beperkte korte termijn afwijking van een structureel opwaartse trend.

world gpd

Bij deze conclusie moet opgemerkt worden dat dit veel minder opgaat voor ontwikkelde landen zoals het onze. Rijke landen hebben over het algemeen de zwaarste klappen opgevangen. Bovendien zal de nasleep waarschijnlijk veel dramatischer zijn, vooral gezien de oplopende overheidsschulden en hardnekkig hoge werkloosheid. In armere landen, bijvoorbeeld in Zuid-Oost-Azië, lijkt de malaise wel al volledig verteert, met inkomens die vaak al hoger liggen dan voor het uitbreken van de kredietcrisis.

Hogere trendgroei

Een tweede figuur, die de reële wereldgroei weergeeft, relativeert de Grote Recessie eveneens. De trendgroei, te interpreteren als het lange termijn gemiddelde, is fors toegenomen sinds de jaren ‘80. De komende jaren zal het verwachte wereldinkomen met ongeveer 4 procent per jaar toenemen, één procent meer dan in het begin van de jaren ‘90. Een extra procent lijkt weinig, maar is het niet. Concreet betekent dit dat het gemiddelde inkomen om de 18 jaar verdubbelt in plaats van om de 24.

reële BBP wereld

China, India, Indonesië en Brazilië, tezamen de woonplaats van 40% van de wereldbevolking, hebben stuk voor stuk grote economische vooruitgang gemaakt in het voorbije decennium en hebben de armoede substantieel teruggedrongen. Talrijke andere landen hebben eveneens grote sprongen voorwaarts gemaakt, zoals volgend artikel in The New York Times betoogt. Chili, bijvoorbeeld, wordt binnenkort lid van de OESO en daarmee officieel een ‘ontwikkelde economie’. Zelfs Afrika, traditioneel het economische kneusje van de wereld, groeide het afgelopen decennium meestal met meer dan 5% per jaar.