De come-back van risico

Er zit terug muziek in de obligatiemarkten, althans in het hoogwaardige segment. De daling van de koersen heeft de rendementen de hoogte in gejaagd. De keerzijde is dat wie zelf een emissie heeft gepland, rekening moet houden met hoge risicopremies. Opvallend daarbij het verschil in spreads tussen het zeer kredietwaardige en het minder kredietwaardige segment. Risico heeft terug een prijs gekregen.

Vlucht naar zekerheid

Dankzij de renteverlagingen van de afgelopen maanden ziet de situatie op de kredietmarkten er al iets beter uit. Hoopgevend is alleszins dat de Euribor, die gebruikt wordt als richtinggevend tarief voor de prijs van bedrijfskredieten, gedaald is tot 2,7%. Eind september piekte de Euribor op 5,39%. Maar, de renteverlagingen van de Fed en de ECB hebben mogelijks een nog veel belangrijker effect voor ogen. In combinatie met de massale vlucht naar zekerheid zijn de rendementen op overheidspapier gedaald tot belachelijk lage niveaus. Daarmee proberen centrale bankiers investeerders te duwen in de richting van meer risicovolle producten. Wie een cent wil verdienen stapt dus best niet in overheidspapier.

Search for yield

Een markt die daarvan zou kunnen profiteren betreft die van de bedrijfsobligaties. Vooral voor grote kredietwaardige bedrijven is de situatie hier beduidend beter dan pakweg twee maanden geleden. Door de scherpe daling van de koersen liggen momenteel rendementen tot 8 à 9% in het verschiet. Wie houdt van wat meer risico en dus rendement kan zich ook een converteerbare obligatie aanschaffen. Op deze markten gingen de koersen het afgelopen jaar zwaar onderuit doordat hefboomfondsen zich verplicht zagen om veel van hun papier noodgedwongen van de hand te doen. Wie zo’n convertible koopt krijgt bovenop de lage koers er nog een lage aandelenkoersen bovenop wat interessant kan zijn om in de toekomst de obligatie te converteren naar een aandeel.

Analisten wijzen er wel op dat je er goed aan doet om vooralsnog obligaties van kredietwaardige bedrijven te kopen.  Alles wat minder is dan een AA rating wordt vooralsnog afgeraden. Een alternatief is om te beleggen in bedrijfsobligatiefondsen die het risico spreiden over meerdere bedrijven en sectoren.

De prijs van risico

De keerzijde van de medaille is dat wie zelf obligaties uitgeeft een hoge risicopremie moet betalen. Dat zal Anheuser-Bush Inbev aan den lijve ondervinden als ze hun obligatielening van 5 miljard dollar willen uitgeven. Afhankelijk van de looptijd voor de verschillende schijven waarin de emissie zal worden opgesplitst, kunnen de spreads bovenop het rendement op Amerikaans overheidspapier oplopen tot 550 basispunten. De figuur hieronder geeft aan dat de spreads zeer sterk variëren met de rating van het bedrijf. Voor zogenaamde ‘investment grade bonds’, dit is papier vanaf een BBB rating, beloopt de risicopremie al gauw meer dan 700 basispunten. Opmerkelijk is dat AAA bedrijven vandaag nog steeds een premie van rond de 300 basispunten moeten ophoesten. Het is niet uitgesloten dat de risicopremies in de toekomst beduidend hoger zullen blijven liggen dan wat we de afgelopen jaren gewoon waren geweest. En dat is niet meer dan normaal want de afgelopen jaren lagen de risicopremies abnormaal laag. Ook risico heeft een prijs en het is maar best dat die correct betaald wordt. 

Grafieken

Grafiek 1: Kredietspreads in de eurozone

 Kredietspreads in de eurozone