Concurrentiehandicap België is structureel

Ons land is niet in staat om haar loonkostenhandicap te compenseren met andere concurrentiekrachtbepalende factoren zoals kwaliteit van bestuur of innovatie. Dat blijkt uit de tweede editie van de MEGA-index (Metena Economic Government and Attitude Index) die VKW Metena samen met prof. dr. Lode Vereeck van het LUC ontwikkelde. Ons land is niet in staat om haar loonkostenhandicap te compenseren met andere concurrentiekrachtbepalende factoren zoals kwaliteit van bestuur of innovatie. Dat blijkt uit de tweede editie van de MEGA-index (Metena Economic Government and Attitude Index) die VKW Metena samen met prof. dr. Lode Vereeck van het LUC ontwikkelde.