Breng waarden tot leven in je bedrijf

Auteur: 
Rik De Wulf

Ondernemingen die een kernachtig geheel van waarden weten te kiezen, hebben een stap(je) voor. Tenminste als die waarden ook echt leven op alle niveaus in het bedrijf. Dan ontstaat interne consistentie. Dat schept vertrouwen en versterkt engagement. Wat klantentevredenheid genereert. En wat meetbaar wordt in een goed resultaat. De winst van waarden, zeg maar.

Waarden vlees en bloed geven

Zorgen dat waarden ook voelbaar zijn in de ganse onderneming is niet vanzelfsprekend. Waarden vlees en bloed geven, vinden veel bedrijfsleiders een lastige klus. Waar knelt het schoentje? Neem volgende aspecten eens in overweging:

  1. Koos je de juiste waarden? Nam je bijvoorbeeld niet te veel waarden op. Wilde je alle partijen tevreden stellen? Overlappen ze elkaar niet? Sluiten ze aan op de visie en missie. Zijn deze waarden iets van jezelf, of slechts een kopie van anderen?...
  2. Hoe communiceer je over je waarden? Een enkele keer of met regelmaat? Bij welke aanleiding? Langs welke kanalen? Hoe creatief en gevarieerd ben je hierin? Stem je af op diverse doelgroepen?...
  3. Is je boodschap geloofwaardig? Leeft het management met andere woorden zelf deze waarden voor?...
  4. Wordt vanuit deze waarden gereflecteerd op keuzevraagstukken die zich in de realiteit van uw bedrijfsvoering aandienen?...

Deze vier strategieën zijn complementair, en elk op hun beurt onmisbaar om bedrijfswaarden ‘leidend’ te laten zijn en mensen te inspireren in je organisatie.

Dilemma

De inspanningen die bedrijven doen, richten zich meestal op de eerste twee vragen. Over het belang van de derde vraag is iedereen het eens, al zorgen blinde vlekken dikwijls voor problemen. Het belang van het vierde punt is het meest verwaarloosd!  Een goede reden om hierbij uitgebreid stil te staan in de komende beleidsnota van VKW Metena.

De achterliggende visie is de volgende. Eens waarden zijn gekozen, gecommuniceerd en voorgeleefd, komt het erop aan concreet verder te bouwen aan een krachtige en integere bedrijfscultuur. En dit door met elkaar in dialoog te gaan over de concrete dilemma’s die zich onvermijdelijk voordoen in alle geledingen van de bedrijfsvoering. Daarbij denken we aan: strategie, organisatie, productie, marketing, verkoop, personeel, budgettering… 

Waarden toetsen

Dilemma’s zijn keuzevraagstukken die uitgelezen gelegenheden vormen om de waarden te toetsen en te beleven. Het zijn ‘waarde’-volle leermomenten. De geïnvesteerde tijd heeft een belangrijke return: een dieper en krachtiger besef van gemeenschappelijke idealen (wat we als wenselijk zien), normen (wat we verwachten van elkaar) en ondergrenzen (wat we zeker niet doen).

Voor een bedrijf dat haar activiteit wil sturen op waarden, mag deze ethische dialoog niet ontbreken. De toegevoegde waarde van reflectie hangt natuurlijk samen met de kwaliteit van de dialoog.

In de beleidsnota van februari “Waardendilemma’s – Stappen naar een verantwoord besluit krijg je een ethisch stappenplan aangereikt. Hoe het werkt, illustreren we aan de hand van één van de moeilijkste dilemma’s in het leven van een onderneming: de sluiting van een bedrijfseenheid.