Bijstand op inclusief uw weg naar ondernemen

Auteur: 
Jo Cobbaut

Wie diversiteit en inclusie nastreeft in de organisatie, kan een beroep doen op I-Diverso.

I-Diverso steunt bedrijven in hun streven naar inclusief ondernemen. Diversiteit is een heel breed concept, weet Wim Van Ammel, verantwoordelijke voor I-Diverso: “Diverse tewerkstelling gaat over zichtbare verschillen zoals leeftijd, ras, gedragsstijl, evenals onzichtbare zoals overtuiging, waarden, interesses en geloof.” I-Diverso wil met elke deelnemende organisatie een traject doorlopen en hen helpen in hun volgende stap naar diversiteit.

“Uit diepte-interviews maken we op wat er leeft in een onderneming en wat prioritair dient te worden aangepakt.”

Nele Coenen, accountmanager I-Diverso, licht toe: “Via ons project ‘Schakels naar Inclusief Ondernemen’ krijgen we de kans om bedrijven de komende twee jaar te ondersteunen op het vlak van inclusief ondernemen. Waar we aan de slag gaan, starten we met het in kaart brengen van de behoeften die een organisatie kent. Nadien gaan we hen ondersteunen bij hun acties. We beginnen met een nulmeting. Dat kan via een digitale scan, waar een rapport op volgt dat sterke en verbeteringspunten aanlevert. Daaruit maken we op wat er leeft in een onderneming en wat prioritair dient te worden aangepakt.”

Ondernemen verzamelde een aantal getuigenissen van organisaties die reeds met I-Diverso in zee gingen. Lees het volledige artikel in het decembernummer [PDF, 3 blz., 199 kB].