Bevraging ‘inspraak en participatie van medewerkers'

In het kader van het komende congres houdt ETION momenteel een bevraging rond ‘inspraak en participatie van medewerkers'. Momenteel hebben 300 leden deze (anonieme) enquête al ingevuld. Wie wil deelnemen, de bevraging loopt nog tot 13 juni.

In onze complexe samenleving worden ondernemingen steeds meer gezien als een gemeenschap van belanghebbenden. Een cruciaal element daarbij is dat organisaties hun medewerkers nauwer betrekken bij het reilen en zeilen van de onderneming. 

In de bevraging peilen wij zowel naar organisatorische participatie (inspraak en medeverantwoordelijkheid) als financiële participatie (deelname in de resultaten) van medewerkers. We onderzoeken ook mogelijke hinderpalen en stimulansen om participatief te ondernemen.

De enquête richt zich naar beslissingsnemers van ondernemingen. We vragen hooguit 10 minuten van je tijd en verwerken de gegevens anoniem.

Indien je wenst, kan je een rapport van de resultaten ontvangen door op het einde je e-mailadres op te geven. De resultaten zullen in elk geval meegedeeld worden op het ETION forum ‘Wat als… medewerkers eigenaar worden’, dat doorgaat op 29 augustus aanstaande.

Klik hier om te enquête in te vullen.