Bernanke's test

Het nieuwe boek van Johan Van Overtveldt, Bernanke's test, handelt over de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank, Ben Bernanke en is brandend actueel. Bernanke's leiderschap is immers cruciaal voor het herstel van de economie in zijn land, en daarmee de rest van de wereld. Het afwenden van een depressie ligt voor een groot stuk in zijn handen.

Het nieuwe boek van Johan Van Overtveldt, Bernanke's test, handelt over de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank, Ben Bernanke en is brandend actueel. Bernanke's leiderschap is immers cruciaal voor het herstel van de economie in zijn land, en daarmee de rest van de wereld. Het afwenden van een depressie ligt voor een groot stuk in zijn handen.

Eén van de sleutelfiguren van deze economische crisis is ongetwijfeld Ben Bernanke. Net zoals een verkeerd monetair beleid van de Federal Reserve heeft bijgedragen tot de Grote Depressie van de jaren '30, kan een gepast antwoord van de centrale bank een herhaling van een dergelijk scenario vermijden. Geruststellend daarom is de reputatie die Bernanke geniet. Allicht heeft geen enkele econoom meer onderzoek verricht en een grondige kennis opgedaan rond de Grote Depressie. Getuige de doortastende aanpak van de Federal Reserve, is deze kennis nooit meer van pas gekomen. Om een grondig begrip te bekomen van deze crisis en hoe ze bestreden moet worden, kan men niet langs de figuur Ben Bernanke. Tevens kan het ontstaan van de crisis moeilijk uitgelegd worden zonder dieper in te gaan op zijn voorganger, Alan Greenspan.

Het nieuwe Engelstalige boek van algemeen directeur van VKW Johan Van Overtveldt, Bernanke's Test, komt dan ook op een uitstekend moment. In dit boek onderzoekt Van Overtveldt niet alleen de uitdagingen waar Bernanke nu voor staat. Hij gaat ook dieper in op zijn voorganger Alan Greenspan en op de prominente economische academicus die Bernanke was, voor hij de zetel van Greenspan overnam. Het boek schetst alles in een breder historische context door ook de rol van andere prominente centrale bankiers te belichten die dezelfde uitdagingen voorgeschoteld kregen als Bernanke vandaag. De eerste reviews die verschijnen in de VS zijn erg lovend. Kirkus Reviews schrijft: "A timely study that will help readers interpret the headlines, though it offers little comfort to those hoping for a quick solution to the present mess."

 

Het nieuwe boek is niet te verkrijgen in de Belgische boekhandel.
Interesse, contacteer: vkw.metena@etion.be