Belgische kapitaalbelastingen bij de hoogste in Europa

De huidige interimregering heeft aangekondigd dat er gezien het nijpend begrotingsplaatje geen ruimte is voor extra uitgaven of een verlaging van de belastingen. Wat zij echter wél kan doen is werk maken van een sanering van de overheidsuitgaven en zo ruimte creëren voor een lastenverlaging.

(18/01/2008)
De Belgische economie zit immers opgescheept met een torenhoge lastendruk. De totale overheidsinkomsten beliepen in 2006 48,8% van het BBP, dit is het vijfde hoogste in de Europese Unie van 27 landen, een niet benijdenswaardige positie die in het voorbije decennium niet is verbeterd. In vergelijking met andere Europese landen scoort niet alleen de lastendruk op arbeid hoge toppen in ons land, maar ook - en dit is veel minder geweten - de lasten op kapitaal. Terwijl de kapitaalbelastingen in de 27 landen van de Europese Unie maar 7,4% van het BBP vertegenwoordigen, loopt dit bedrag in ons land op tot 10,4% van het BBP. Ook bij onze drie voornaamste buurlanden, Duitsland, Frankrijk en Nederland, liggen de lasten op kapitaal met 8% van het BBP lager, of omgerekend een verschil van ongeveer 6,7 miljard euro in ons nadeel. De opvallendste stijger binnen de belastingsopbrengsten uit kapitaal is de vennootschapsbelasting die sinds 1997 groeide met bijna 100% tot 10,9 miljard euro in 2006 en daarmee goed is voor meer dan een derde van de totale kapitaalbelastingen. De Top 30.000 grootste betalers van vennootschapsbelastingen nemen daarvan drie vierden voor hun rekening en hoesten samen 8,1 miljard euro vennootschapsbelastingen op.