Begrotingslogica

Zijn de belastingen onder Paars nu gedaald of niet? Twee vragen lijken ons essentieel. Ten eerste, wat is er gebeurd met de budgettaire ruimte die vrijkwam dankzij dalende rentelasten op de rijksschuld? Ten tweede, hoe komt het dat de overheid na 8 jaar regeringsretoriek inzake lastenverlagingen nog altijd een even grote hap uit ons nationaal inkomen wegplukt? (31/05/2007)
Zijn de belastingen onder Paars nu gedaald of niet? Twee vragen lijken ons essentieel. Ten eerste, wat is er gebeurd met de budgettaire ruimte die vrijkwam dankzij dalende rentelasten op de rijksschuld? Ten tweede, hoe komt het dat de overheid na 8 jaar regeringsretoriek inzake lastenverlagingen nog altijd een even grote hap uit ons nationaal inkomen wegplukt?

Download de nota [PDF, 2 blz., 27kb]