Bart Verplancke: nieuwe regio-voorzitter in Oost-Vlaanderen

Auteur: 
Jo Cobbaut

Bart Verplancke, managing director Industrium, volgt Dirk Perquy op als regio-voorzitter in Oost-Vlaanderen. Hij wil vooral de lijn doortrekken die zijn voorganger aanhield, maar zal zeker extra aandacht stoppen in de ambassadeurswerking. Ondernemen sprak met beiden.

Bart Verplancke is al tientallen jaren lid en met steeds meer overtuiging. “Mijn engagement binnen ETION is een stuk gevoelsmatig. Het soort contacten ligt me. Dat heeft ongetwijfeld te maken met het gegeven dat het een organisatie is voor de mens achter de ondernemer.” Dat brengt je al snel bij waarden en het mensgerichte.

Maar het wordt concreter dan dat. Bart Verplancke: “Ideeën zoals het versterken van betrokkenheid en zelfsturing kan je nergens beter toetsen bij gelijkgestemde ondernemers. Inspirerend voor mij zijn bijvoorbeeld ook de ‘ETION vloert’-bedrijfsbezoeken, waarbij het gastbedrijf het vertrouwen geeft om hun organisatie van binnenuit te leren kennen, en niet te vergeten de peergroepen.”

“Mijn engagement binnen ETION is een stuk gevoelsmatig. Het soort contacten ligt me.”

Tijdens de vakantie verdiepte hij zich in een recente inspiratienota over ‘Zinvol werk vanuit psychologische veiligheid’. “Corona stelde de ideeën daarin extra op scherp; leven en werken lopen vandaag wel heel sterk dooreen. Dat maakt het extra belangrijk om te weten waarom mensen al of niet kiezen voor je organisatie.”

Als regio-voorzitter wil hij vooral de lijn doortrekken die zijn voorganger Dirk Perquy aanhield. Extra aandacht zal hij zeker stoppen in de ambassadeurswerking. Bart Verplancke: “Sommige leden getuigen actief over hun engagement binnen ETION. Zij komen ook samen om ideeën uit te wisselen voor de programma’s. Ik wil met hen bekijken hoe we een hefboom kunnen zetten op de expertise van onze leden ten voordele van hun peers. En ten slotte: vanuit mijn achtergrond zal men begrijpen dat ik ook extra aandacht zal vragen voor de maakindustrie. Ook daar is de rol van betrokken medewerkers inmiddels duidelijk. Maakbedrijven kennen ons soms nog te weinig.”

Terugblik

Foto: 
Johan Martens

Dirk Perquy kreeg het engagement bij ETION mee “met de papfles, want mijn grootvader was een van de grondleggers van het toenmalige VKW Oost-Vlaanderen en mijn vader was altijd een actief lid.” Zodra er wat tijd kwam naarmate de kinderen opgroeiden, ging Dirk zich ook actiever en enthousiast inzetten.

Terugblikkend is Dirk Perquy bijzonder trots en tevreden over de transformatie waarbij de klemtoon verschoof van de provinciale structuren naar de nationale, wat toeliet om veel meer synergieën te creëren tussen de provincies.

Dat merkte hij vooral goed bij de peergroepen zoals die met bedrijfsleiders uit grote bedrijven, bedrijfsleiders-eigenaars, kmo-leiders, sales etc. “Dat initiatief uit Oost-Vlaanderen werd daar goed opgezet door Gino Vijncke (inmiddels algemeen directeur) en vervolgens met veel succes uitgerold naar andere regio’s”, zo zegt Dirk Perquy: “Er zijn over de regio’s heen al 100 peergroepen actief waar leden zich in vertrouwen kwetsbaar opstellen en ervaringen uitwisselen. Zo ontstaat er een duurzame band.”

  • Lees het volledige artikel in het septembernummer van Ondernemen [PDF, 3 blz., 136 kB].