B-attest voor België

Twee gezaghebbende internationale instellingen hangen in hun recentste rapport over ons land een gemengd beeld op van onze sociaal-economische realiteit. Zowel in The Economic Survey of Belgium van de OESO als in het Staff Report van het IMF is de ondertoon dezelfde. Globaal krijgt het beleid een voldoende maar tussen de regels door weerklinkt scherpe kritiek op het gebrek aan ambitie en lange termijn perspectief. In schoolse termen zou je kunnen spreken van een B-attest. Om tot het kruim van de ontwikkelde wereld te blijven behoren, zal leerling België serieus harder moeten gaan werken. Zo niet komt de toekomstige welvaart in het gedrang.

Download de nota [PDF, 2 blz., 34kb]