Arbeidsmarkt na corona: oude bedreigingen, nieuwe kansen

(op basis van artikel in Trends Top, november 2020)

De impact van de coronacrisis op de economie is zeer divers. Trends Top vroeg Geert Janssens, hoofdeconoom ETION, welke sectoren in deze coronacrisis een versnelde transitie doormaken, zodat ze nieuwe kansen kunnen verzilveren. We zetten enkele van de belangrijkste vaststellingen alvast op een rijtje.

“Digitalisering is geen aparte afdeling binnen een bedrijf maar het vertrekpunt van een nieuw organisatiemodel.”
  • We blijven nog een hele poos hangen in een zogenaamde 90 procent-economie met aldus een permanente uitval van activiteit. Gelukkig hebben de overheden en centrale banken daar ook een enorm pakket aan verzachtende maatregelen tegenover geplaatst. De economie zal daardoor in 2021 stevig groeien. Toch blijft na een dramatische terugval dit jaar, die groei relatief.

  • We kijken volgend jaar wellicht opnieuw aan tegen een werkloosheidsgraad van 7 of 8 procent, een stijging van 2 procentpunten ten opzichte van vóór de crisis. Dat komt neer op een verlies van 100.000 banen.

  • Deze crisis versnelt de trend van de digitalisering. In de retail gaat het met de e-commerce nu razendsnel. De distributiecentra van concurrenten omsingelen letterlijk ons land. Maar ook andere sectoren volgen. Ondernemingen moeten onlineactiviteiten ontwikkelen en die ook integreren in een breder en centraal digitaal aanbod. Te veel bedrijven trachten het digitale luik te integreren in hun bestaande model, alsof het een aparte afdeling is. Maar de digitale poot zou net het uitgangspunt van het organisatiemodel moeten worden.
  • De digitale omschakeling in de bankensector is al enkele jaren bezig maar de coronacrisis zet de marges verder onder druk. Ook hier komen buitenlandse spelers uit andere sectoren met allerlei digitale toepassingen en betaaldiensten een stuk van de markt kannibaliseren. Ook in het bankieren zit de meerwaarde alsmaar meer in de data. De hamvraag is dus: zullen onze banken daartegen kunnen opboksen?
  • De crisis doet consumptiepatronen verschuiven, onder meer van uitgaven voor toerisme naar investeringen voor staycation (tot en met zwembaden, tuinhuizen, buitenkeukens,…) of vakanties dichter bij huis.
“We hebben in het post-corona tijdperk nood aan een nieuw sociaal contract.”
  • We hebben in het post-coronatijdperk nood aan een nieuw sociaal contract waarbij het maatschappelijk middenveld en de sociale economie meer gewicht en verantwoordelijkheid moeten krijgen bij de activering van doelgroepen. De uitzendsector blijft de functie van kanarie in de koolmijn vervullen, maar zal tijdens de heropleving haar rol in deze economische activering wellicht versterken. Daarnaast zijn er heel veel maatschappelijke noden zoals in de zorgsector, het onderwijs en de omschakeling naar een duurzame economie. We moeten ook in die optiek uitkeringen durven activeren.

Lees het volledige artikel op de website van Trends Top.