AI²: mensgericht werken in tijden van digitale acceleratie

Om bedrijven te helpen anticiperen op de menselijke impact van digitale verandering, ontwikkelen ETION en Arteveldehogeschool met de steun van het ESF een begeleidingstraject voor mensgericht digitaliseren.


Het voorbije decennium werd gekenmerkt door digitale disruptie. Onder invloed van de coronapandemie lijken de jaren twintig van de 21e eeuw in het teken te staan van digitale acceleratie en transformatie. De virologische curves liepen evenredig met de adoptiecurves van digitale toepassingen. Dacht men in pre-coronatijden vijftien maanden nodig te hebben om telewerk mogelijk te maken, dan gebeurde dat nu, volgens een onderzoek van McKinsey, in amper tien dagen. De ontwikkeltijd van een online dienstverlening verschrompelde van anderhalf jaar naar drie weken.

"De betrokkenheid van personeel en belanghebbenden is cruciaal voor het slagen van elk digitaal transformatieproces."

Aandacht voor menselijke kant

COVID-19 fungeert zo als een versneller van vroegere trends zoals digitalisering, automatisering en robotisering. Bedrijven zien zich dan ook uitgedaagd om hun processen en systemen in versneld tempo te digitaliseren. Dat heeft een aanzienlijke impact op de werking, structuur, cultuur en het menselijk kapitaal van ondernemingen. Zeker in de beginfase wordt die impact door werknemers of klanten soms als bedreigend ervaren. Wat met mijn job? Telt mijn expertise als professional nog? Bij wie kan ik als klant nog terecht voor vragen over mijn aankoop? Wat met de waarde van menselijk contact?

Succesvolle digitale transformatie vraagt daarom niet alleen aandacht voor de technische, maar ook voor de menselijke kant van veranderprocessen. Om bedrijven te helpen anticiperen op de menselijke impact van digitale verandering, ontwikkelen ETION en Arteveldehogeschool met de steun van het ESF een begeleidingstraject voor mensgericht digitaliseren, genaamd ‘AI²’.

Grote interesse in bedrijfswereld

In de voorbije fase van het project werd onderzocht wat de succesfactoren zijn van mensgerichte digitale verandering en waar de valkuilen liggen. Diverse ondernemingen deelden hun praktijkervaringen hierover in een diepte-interview. Daaruit bleek dat de betrokkenheid van personeel en belanghebbenden cruciaal is voor het slagen van elke digitaal transformatieproces.

Op basis van de inzichten uit interviews en literatuuronderzoek wordt in de volgende fase een prototype ontwikkeld voor het begeleidingstraject. Dit zal gebeuren in co-creatie met enkele testbedrijven. Een eerste oproep naar testbedrijven resulteerde al in een onverwachte ruime pool van geïnteresseerde bedrijven, wat de nood aan ondersteuning in mensgerichte digitalisering nogmaals onderstreept.

Eens afgerond zullen bedrijven zelf aan de slag kunnen met de begeleidingstool of kunnen ze eventueel coaching inschakelen om hen hierbij te ondersteunen. De ervaringen uit de ontwikkel- en testfase zullen onder de vleugels van ETION ook gedeeld worden met andere bedrijven in een lerend netwerk en in een inspiratienota van de ETION-denktank over mensgericht digitaliseren in 2022.

Ook interesse?

Wil je meer inzicht krijgen in de menselijke impact van de digitalisering in je bedrijf? Zoek je meer betrokkenheid van medewerkers bij de digitale transformatie van je onderneming? Ben je ervan overtuigd dat digitaal en menselijk geen tegenpolen hoeven te zijn? Geïnteresseerde kmo’s en familiebedrijven kunnen zich nog steeds aanmelden voor de ontwikkeling en testing van het traject. De testperiode loopt tussen augustus 2021 en juli 2022.

Met de steun van