Afrika in de voetsporen van Azië en Zuid-Amerika?

Auteur: 
Stijn Decock

Een eeuwigheid geleden (=zes maanden), toen er van een recessie in de groeilanden of emerging markets nog geen sprake was, werd er in de financiële sector hard gediscussieerd of Afrika na Azië en Zuid-Amerika het nieuwe grote groeiverhaal zou worden. Ik behoorde tot de sceptici in het debat. Recent bezocht ik Mozambique en Oeganda. Ziehier mijn bevindingen ten aanzien van hun groeivooruitzichten in deze moeilijke tijden.

Download het artikel [PDF, 2 blz., 52 kb]