'Actieve welvaartsstaat bedreigd'

Auteur: 
De Tijd

(tijd) - De Belgische welvaartsstaat verarmt zienderogen. Dat zegt VKW Metena, een onafhankelijke denktank opgericht in de schoot van de christelijke werkgeversorganisatie VKW. 'Er is politieke moed voor nodig om ons welvaartsmodel weer op de rails te zetten', zegt de algemeen directeur, Johan Van Overtveldt.Ons land is tussen 1980 en 2006 teruggezakt van de achtste naar de twaalfde plaats in een ranglijst met twintig vergelijkbare rijke landen en van de zevende naar de vijftiende plaats in de Human Development Index (HDI) tussen 2000 en 2005. De HDI houdt ook rekening met indicatoren zoals levensduur en scholingsgraad in een land. 'Vijf paradoxen zullen ons land ook in de komende jaren bedreigen', waarschuwt Van Overtveldt.

Ten eerste toont de productiviteitsparadox aan dat België het potentieel aan arbeidskrachten onderbenut. Ons land is naar de elfde plaats teruggezakt voor 'maatschappelijke productiviteit'. Daaruit volgt, in tweede instantie, de arbeidsmarktparadox. Tienduizenden vacatures raken niet ingevuld terwijl 2,3 miljoen Belgen op actieve leeftijd uit de boot vallen. Met een activiteitsgraad van 67 procent scoort België onder het EU-gemiddelde. VKW Metena verwijst naar het brugpensioen 'dat catastrofale gevolgen heeft gehad voor onze arbeidsmarkt' en een gebrek aan werkmotivatie bij jongeren. 'Een beleid gericht op het stimuleren van de vraag naar arbeid, bijvoorbeeld door lastenverlagingen, kan maar resultaten opleveren als de aanbodzijde van de arbeidsmarkt meewil', zegt Van Overtveldt.

Ons land kampt met een immense loonkostenhandicap. VKW Metena spreekt in derde instantie van de concurrentiekrachtparadox. De loonindexering moet opnieuw worden bekeken wil ons land concurreren. De infrastructuurparadox sluit daarop aan. Er is de afgelopen decennia te weinig geïnvesteerd in uitbouw en onderhoud van infrastructuur, waarmee ons land alweer een belangrijke troef in de concurrentiestrijd kwijtspeelt.

VKW Metena sluit af met de begrotingsparadox. 'Ondanks de jaarlijks wederkerende vreugdetaferelen kunnen we absoluut niet van een toekomstgericht en verantwoord begrotingsbeleid gewagen', zegt Van Overtveldt. 'Met de toenemende vergrijzing in het vooruitzicht zijn structurele maatregelen in ons land aan de orde.' SB

© 2008 Mediafin