Aandeelhouderswaarde. Tien principes om ze te creëren

Waarde creëren voor de aandeelhouder? Is dat nog mogelijk in een wereld waar het aandeelhouderschap zelf vluchtig is geworden en vaak kiest voor gewin op korte termijn? Volgens Alfred Rappaport, emeritushoogleraar aan Nortwestern University, zijn dit soort overwegingen flauwe kul. Ignace Van Doorselaere, CEO bij Van de Velde,  toont aan dat korte en lange termijn dicht bij mekaar liggen indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.