365 dagen leiderschap

Opiniebijdrage van Annelies Boecxstaens

1 januari 2019. Het vuurwerk en de knallende champagneflessen kondigen het nieuwe jaar al aan. Nieuwjaarsbrieven worden voorgelezen en kussen worden rijkelijk uitgedeeld. Maar het nieuwe jaar kan pas echt van start gaan als de ‘Schönen Blauen Donau’ speelt op het nieuwjaarsconcert. Tradities. Ons leven zit vol tradities. En één van die tradities die bij het starten van het nieuwe jaar hoort, is goede voornemens maken.

Het einde en het begin van het jaar nodigen uit om terug te blikken. Meestal blikken we terug op ons persoonlijk leven, maar laat ons even terugblikken op ons leiderschap in 2018. Wat heb ik als leider gerealiseerd afgelopen jaar? Wat had ik anders willen doen? Heb ik mijzelf genoeg ontwikkeld als leider? Iedereen heeft zijn eigen droom voor het komende jaar. Zie je hem al? Hou hem nog even vast.

Slaagkans verhogen

Want we hebben helaas ook slecht nieuws. Had jij afgelopen jaar goede voornemens? Heb je deze ook werkelijk gerealiseerd? Onderzoek wijst uit dat 9 op de 10 goede voornemens falen. Goede voornemens maken gaat over veranderen. En we weten allemaal dat veranderen niet gemakkelijk is. Er is een drijvende kracht nodig om gewoontes te veranderen. Een droom alleen gaat deze verandering niet kunnen bewerkstelligen. Wat kunnen we zelf doen om onze voornemens meer slaagkansen te geven?

Laat ons elke dag goede voornemens maken! Gewoontes veranderen lukt enkel als we er dagelijks bewust mee bezig zijn. Wat kan je morgen doen om tegen het einde van het jaar jouw droom waar te maken? Is de dag voorbij, reflecteer dan over die dag. Wat ging er goed? Waar moet ik bijsturen? Als je zelf moeite hebt om dit reflectiemoment voor jezelf te plannen, zet het dan in je agenda. Of zorg voor een routine, zoals aan het begin of einde van elke werkdag. Grote veranderingen beginnen klein. Dus hoe klein de bijdrage van die dag ook was, alle 365 veranderingen zullen bijdragen tot een grotere transformatie.

3 succesvolle leiderstypes

Heb je nog geen voornemens? Of weet je niet in welke richting jouw voornemens als leider moeten liggen? Ook 2019 zal een jaar vol onzekerheid, snelle veranderingen en complexiteit worden, waarin de technologische evolutie steeds meer invloed krijgt op onze organisaties en manier van aansturen. Deze 3 type leiders zullen alvast ook in 2019 succes hebben:

  • De wendbare leider: het is belangrijk om als organisatie te kunnen innoveren en snel in te spelen op de bewegende markt. Stabiliteit is een illusie, dus de wendbare leider weet als geen ander dat aanpassingsvermogen cruciaal is. Het is één van zijn belangrijkste eigenschappen en hij kan het ook losmaken bij zijn medewerkers. Hij geeft hen de nodige ruimte en vrijheid om zelfstandigheid te verhogen. Zo gaat het team sneller en effectiever beslissingen kunnen maken om in te spelen op veranderingen. De wendbare leider heeft moed om met onzekerheid om te gaan.
  • De verbindende leider weet dat medewerkers niet alleen geïnspireerd raken door harde targets. De doelstellingen moeten ook inhoudelijk en persoonlijk prikkelen. Het nastreven van een gezamenlijke droom zorgt voor zingeving en betekenis. Deze droom wordt vervuld door virtuele teams, medewerkers met diverse competentieniveaus en verschillende generaties. De verbindende leider weet hoe hij snel vertrouwen kan opbouwen, kan inspireren en conflicten kan oplossen in en tussen deze diverse teams. Hij doet dit vanuit een nederige houding in een ondersteunende rol.
  • De transparante leider: deze verbinding en wendbaarheid heeft een voedingsbodem van openheid en vertrouwen nodig. Indien er meer zelfstandigheid ontstaat, zal er ook een sterk communicatiesysteem nodig zijn om het schip in de juiste richting te sturen. De transparante leider weet op een klare manier te communiceren. Medewerkers hebben nood aan ruimte en vrijheid om zich te kunnen ontwikkelen, maar toch hebben ze ook een ingebouwde nood aan structuur en kader. De transparante leider weet in deze complexe tijden structuur en duidelijkheid te creëren voor zijn team.

Vanuit het hart

Welke eigenschappen bezit jij al? Waar wil je dit jaar aan werken? Een goede leider maakt tijd vrij om zichzelf te ontwikkelen. Om af en toe stil te staan bij zijn eigen prestaties en beperkingen. Maar vooral, een goede leider worden start vanuit het hart. Goede voornemens maken gaat niet over iets dat we ‘moeten’ maar ‘willen’.

“Een goede leider worden start vanuit het hart.”

Indien ons voornemen ontstaat vanuit een gevoel van dwang, dan zal het veranderen van deze gewoonte ons geen energie geven. Je kan het al raden, het voornemen zal al vlug falen. Indien het voornemen start vanuit het hart,  zal er een drang zijn om zelf te veranderen. Dan zullen de champagneflessen in 2020 knallen om jouw succes te vieren!

Thema: