1776, "annus mirabilis". Turbo-impuls voor de huidige wereldeconomie

1776 is het jaar waarin zich enkele merkwaardige gebeurtenissen voordeden die verrassend genoeg vandaag hun voltooiing krijgen en daardoor mee aan de basis liggen van een zeer uitzonderlijke periode van sterke wereldwijde economische groei.

Download de nota [PDF, 72 blz., 4,54Mb]