Cover boek Check-In

Nieuw ETION-boek: Check-In

Kan een bedrijf een bron van betekenis zijn? Hoe evolueren we van bullshitjobs naar vervullende jobs? Levert het op om als bedrijf te investeren in persoonlijke zingeving? Dat zijn de vragen achter ‘Check-In’, het nieuwe boek van ETION-businessfilosoof Jochanan Eynikel.

Een op de drie werknemers vindt zijn werk compleet zinloos. Toch hunkeren we met z'n allen - werkgevers, werknemers en consumenten - naar purpose. Onze economie is op zoek naar betekenis. De vraag is hoe bedrijven daar een rol in kunnen spelen.

Check-in toont hoe de weg naar een betekenisvolle economie niet loopt langs grote woorden of dure missieverklaringen, maar langs persoonlijke ervaringen. Zinvol werk vraagt een persoonlijke check-in bij het wat, wie en waarom van organisaties.

Vanuit onderzoek naar wat leven en werk zinvol maakt, reikt Jochanan Eynikel bouwstenen en enkele methodische stappen aan die organisaties kunnen helpen hun zingevend kapitaal te versterken. De check-ins van bedrijfsleiders geven concreet gestalte aan die methode.

  • "Dit boek verschaft een heldere en degelijke visie op zinvol werk, waar ik 200% achtersta. Knap werk!" (Wouter Torfs, CEO Schoenen Torfs)

  • "Een filosofische kijk op zingeving in werk en organisaties. Grondig en goed onderbouwd." (Hans Bourlon, CEO Studio 100)

  • "Check-in toont hoe purpose ook personal kan worden." (Hilde Van de Velde, Chief Purpose Officer Deloitte Belgium)

Eynikel, Jochanan (2020), Check-in. Op zoek naar zin en betekenis in bedrijven, Leuven: LannooCampus, 184 blz., EAN: 9789401466592. Prijs: 16,99 euro. ETION-leden krijgen in de tweede helft van maart gratis een exemplaar in hun brievenbus.